1 jaar geleden. De inflatie is hoger en hardnekkiger dan verwacht. In Europa stijgt ze in oktober tot 3,7 procent door de aanvoerproblemen, hoge energieprijzen en een expansief budgettair en monetair beleid. Toch ziet de Europese Centrale Bank de inflatie-opstoot als een tijdelijke nawee van de coronacrisis. Ze verwacht dat de inflatie in 2022 daalt richting 2 procent en wil nog geen renteverhogingen. Economen vinden die analyse te optimistisch. "De inflatie zal de volgende jaren hoger zijn dan voorheen. De ECB wacht te lang", zegt professor economie Erik Buyst (KU Leuven). Ook de Amerikaanse centrale bank ziet de oplopende inflatie als een tijdelijk fenomeen.
...

1 jaar geleden. De inflatie is hoger en hardnekkiger dan verwacht. In Europa stijgt ze in oktober tot 3,7 procent door de aanvoerproblemen, hoge energieprijzen en een expansief budgettair en monetair beleid. Toch ziet de Europese Centrale Bank de inflatie-opstoot als een tijdelijke nawee van de coronacrisis. Ze verwacht dat de inflatie in 2022 daalt richting 2 procent en wil nog geen renteverhogingen. Economen vinden die analyse te optimistisch. "De inflatie zal de volgende jaren hoger zijn dan voorheen. De ECB wacht te lang", zegt professor economie Erik Buyst (KU Leuven). Ook de Amerikaanse centrale bank ziet de oplopende inflatie als een tijdelijk fenomeen.Nu. De centrale banken hebben zich vergist. De verhoogde vraag, aanhoudende problemen aan de aanbodkant en een scherpe stijging van de energieprijzen voeden de inflatie, die in het eurogebied oploopt tot ongeveer 10 procent. De ECB verandert in de zomer het geweer van schouder. De strijd tegen de inflatie komt bovenaan op de agenda. In juli verhoogt de ECB voor het eerst de beleidsrente met 50 basispunten. Tegen eind dit jaar zal die rente wellicht 2 procent bedragen. In de VS komt de Fed met de meest agressieve verkrapping van het geldbeleid sinds het begin van de jaren tachtig. 10 jaar geleden. "Bayer is geen saneringsgeval", zegt Marijn Dekkers in Trends. De Nederlander is twee jaar CEO van de chemiereus Bayer. Hij is de eerste buitenlandse CEO van het concern en de eerste die van buiten het bedrijf komt, van het Amerikaanse Thermo Fisher Scientific. Dekkers heeft de reputatie een harde saneerder te zijn. Veel werknemers bij Bayer houden dan ook hun hart vast. Dekkers legt meteen sterk de nadruk op de takken HealthCare en CropScience. De kunststoffendivisie MaterialScience, die in Antwerpen een fabriek met ruim 850 werknemers heeft, krijgt het benauwd omdat Dekkers een verkoop niet lijkt uit te sluiten.Nu. Bayer mikt onder Dekkers steeds nadrukkelijker op farma en gewasbescherming, wat in 2015 leidt tot de afsplitsing van MaterialScience via een beursgang. De divisie wordt herdoopt in Covestro. Een jaar later zwaait Dekkers af. Nog geen maand na zijn aantreden, zet Dekkers' opvolger, Werner Baumann, de grootste buitenlandse overname ooit door een Duits bedrijf in de steigers. Bayer legt 55 miljard euro op tafel voor de Amerikaanse landbouwproductengigant Monsanto, tevens de producent van de fel bekritiseerde onkruidbestrijder Roundup. 20 jaar geleden. Dankzij de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt kunnen nieuwe energieleveranciers de dominante positie van Electrabel aanvallen. Maar Electrabel staat sterk: het controleert grotendeels de productiecapaciteit in België, en verwerft een dominant marktaandeel door de overname van de klanten van de gemengde intercommunales. Naast Luminus, dat vertrekt van een dominante positie in Limburg, wagen Nederlandse spelers, zoals Nuon en Essent, hun kans. Zij menen dat binnen drie tot vijf jaar minstens 40 procent van de bedrijven van leverancier moet veranderen, anders is er geen vrije energiemarkt.Nu. Door de dominante positie van Electrabel verloopt de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt moeizaam. De concurrentie verwerft productiecapaciteit op Belgische bodem en krijgt dankzij de uitbreiding van het transmissienetwerk ook meer mogelijkheden om elektriciteit in te voeren, maar stabiel is de markt allerminst. Het regent fusies en overnames. Electrabel komt in 2005 in handen van het Franse Engie. De klanten leren prijzen te vergelijken en van leverancier te veranderen. In september 2022 hebben Engie Electrabel en Luminus in Vlaanderen respectievelijk 40 en 24 procent van de markt.