1 jaar geleden. Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) komt begin september met een pensioenplan en krijgt direct de wind van voren. Ook van de eigen regering. Van echte hervormingen om tot langere loopbanen te komen is geen sprake. Ondertussen blijft de factuur oplopen. Vandaag gaat 11,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) of meer dan 50 miljard euro naar de pensioenen. Door de vergrijzing zal dat tegen 2050 bijna 14 procent zijn. De uitgaven voor de werknemerspensioenen nemen jaarlijks met 1,7 à 2 miljard euro toe, die van de ambtenaren met bijna een miljard.
...

1 jaar geleden. Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) komt begin september met een pensioenplan en krijgt direct de wind van voren. Ook van de eigen regering. Van echte hervormingen om tot langere loopbanen te komen is geen sprake. Ondertussen blijft de factuur oplopen. Vandaag gaat 11,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) of meer dan 50 miljard euro naar de pensioenen. Door de vergrijzing zal dat tegen 2050 bijna 14 procent zijn. De uitgaven voor de werknemerspensioenen nemen jaarlijks met 1,7 à 2 miljard euro toe, die van de ambtenaren met bijna een miljard. Nu. De regering-De Croo heeft in juli een mini-pensioenakkoord afgesloten met wat lichte aanpassingen aan de minimumvoorwaarden voor de toegang tot het pensioen. Experts blijven waarschuwen dat veel meer nodig is, zoals het koppelen van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting en vooral het verder afbouwen van de gelijkgestelde periodes. Dat zijn de periodes waarin men niet werkt, door ziekte of werkloosheid bijvoorbeeld, maar die toch worden meegeteld bij de berekening van het pensioen. Ten slotte moeten de royale ambtenarenpensioenen onder de loep worden genomen. 10 jaar geleden. De vernieuwde SBS-zenders VIER en VIJF gaan van start. De strategie is met duurdere programma's VRT-kijkers verleiden en met dat extra bereik reclame bij de andere concurrent, VTM, weghalen. De inzet is groot. Wouter Vandenhaute en Erik Watté (Woestijnvis) en de uitgevers Corelio en Sanoma België hebben SBS gekocht. Die laatste twee willen hun afhankelijkheid van de print afbouwen, de eerste twee willen bewijzen dat hun productiehuis ook zonder de genereuze steun van de VRT kan. Buitenstaanders betwijfelen of de zenders snel genoeg zullen groeien. Nu. De SBS-zenders zijn ondertussen eigendom van Telenet. De telecomoperator heeft zich in 2014 voor de helft ingekocht. Daarna is de rest stapsgewijs gevolgd. De instap van Telenet geeft de SBS-zenders een sterkere financiële basis, want de strijd om de kijker verloopt een stuk lastiger dan verwacht. Het Finse moederbedrijf zet in dezelfde periode Sanoma België te koop. Corelio werkt dan weer aan een succesvolle internationale expansie via de joint venture Mediahuis. Wouter Vandenhaute gooit zich na de exit volledig op sport en is onder meer actief bij de voetbalclub RSC Anderlecht. 20 jaar geleden. De Belgische zakenman Georges Forrest moet zich verantwoorden voor de parlementaire onderzoekscommissie Grote Meren. De grootste privéwerkgever van Congo zou zich schuldig hebben gemaakt aan de plundering van de bodemrijkdommen van dat land. Zelf beweert hij dat zijn investering het zieltogende overheidsbedrijf Gécamines in de jaren negentig een nieuwe adem heeft gegeven als buffer tegen andere buitenlandse investeerders. Ondertussen kijkt Gécamines op tegen een schuldenberg van 1,4 miljard dollar en dreigt het zijn mijnrechten te verliezen. Nu. De clan rond president Kabilla heeft getracht de greep op het Congolese bedrijfsleven te verstrakken, ook op het mijnwezen. De greep van Forrest op Gécamines vermindert. Het zoekt een oplossing bij het Brits-Zwitserse Glencore International. De Congolese zakenman Albert Yuma neemt er de touwtjes in handen. Er volgen een reeks joint ventures met staatsbedrijven, onder meer Chinese. In 2021 leidt een gerechtelijk onderzoek naar belangenvermenging tot het ontslag van de Gécamines-toplui. Forrest stapt in 2020 uit de mijnbouw van Congo en verkoopt er ook zijn bancaire belangen.