1 jaar geleden. De Europese Commissie lanceert haar herstelfonds van 750 miljard euro als antwoord op de economische impact van de coronapandemie. Voor de lidstaten liggen er dotaties en goedkope leningen klaar voor investeringen in duurzaamheid, digitalisering en mobiliteit. België dient een investeringsplan met 80 projecten en 34 hervormingen in om 5,9 miljard euro aan Europese fondsen te krijgen. Volgens critici mist het plan samenhang en focus, en is het te klein. België moet de volgende jaren hoe dan ook meer investeren in zijn publieke infrastructuur om zijn achterstand goed te maken.
...

1 jaar geleden. De Europese Commissie lanceert haar herstelfonds van 750 miljard euro als antwoord op de economische impact van de coronapandemie. Voor de lidstaten liggen er dotaties en goedkope leningen klaar voor investeringen in duurzaamheid, digitalisering en mobiliteit. België dient een investeringsplan met 80 projecten en 34 hervormingen in om 5,9 miljard euro aan Europese fondsen te krijgen. Volgens critici mist het plan samenhang en focus, en is het te klein. België moet de volgende jaren hoe dan ook meer investeren in zijn publieke infrastructuur om zijn achterstand goed te maken. Nu. België wil als onderdeel van het herstelplan 7,6 miljard euro investeren tegen 2026. Volgens de regering is voor een derde van de 410 doelstellingen de uitvoeringsfase begonnen en wordt tegen het einde van het jaar resultaat verwacht. De regering heeft de ambitie de overheidsinvesteringen tegen 2030 op te trekken tot jaarlijks 4 procent van het bbp, maar het is afwachten of die de precaire situatie van de overheidsfinanciën overleeft. De Hoge Raad voor Financiën herhaalt dat België minder middelen puurt uit het Europese herstelfonds dan België later zal moeten betalen om het fonds te financieren. 10 jaar geleden. In Duitsland woedt het debat over de invoer van een minimumloon. Bij ons stelt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw voor het minimumloon met 10 procent op te trekken van 1.472 naar 1.620 euro bruto per maand. Economen wijzen op de gevaren van zo'n verhoging. Het zou de loonkosten de hoogte injagen, wat vooral in het nadeel zou zijn van kortgeschoolden die tegen een lager brutoloon werken. Een lineaire verhoging van de minimumlonen verhoogt de arbeidskosten voor zwakke doelgroepen en zou al vlug tienduizenden banen in gevaar brengen, waarschuwen ze. Nu. Op 1 januari 2015 treedt in Duitsland het Mindestlohngesetz in werking. Daarmee geldt in de meeste branches een wettelijk minimumloon. Dat betekent dat werkgevers hun werknemers ten minste 8,50 euro per uur bruto moeten betalen. Lange tijd was een minimumloon bij de oosterburen taboe, omdat het de concurrentiekracht zou aantasten. In België wordt het minimumloon regelmatig aangepast. Het bedraagt nu 1.691 euro. Maar slechts 5 procent van de Belgen werkt tegen dat loon. De sectorale minimumlonen liggen een stuk hoger, tot 30 procent. 20 jaar geleden. Mimi Lamote schudt C&A België wakker. De belangrijkste modeketen in België groeit met 10 procent, tot een omzet van 267 miljoen euro. Ook intern zorgt Lamote voor een nieuwe schwung. Onder impuls van de eigenaars, de Nederlandse familie Brenninkmeijer, was C&A heel discreet en wat conservatief in de keuze van het assortiment. Maar Lamote slaagde erin haar te overtuigen van een grote koerswijziging. Ze communiceert meer met de buitenwereld en de pers. En belangrijker: ze laat het assortiment meer veranderen, verlaagt de prijzen en speelt veel sneller in op nieuwe trends. Nu. Lamote blijft tot 2004 bij C&A en maakt dan de opmerkelijke overstap naar concurrent E5 Mode. Ze stapt na een jaar al op en gaat buiten de mode werken, bij ZNA, Grandvision (Pearl) en Beaulieu. Sinds 2017 is ze de CEO van de modeketen Mayerline, de zusterketen van JBC. C&A België zou in 2021 een omzet van 214 miljoen euro draaien. Vóór corona was dat 420 miljoen. De centrale diensten ondergaan een reorganisatie door corona en de concurrentie van onder meer Primark en onlinespelers als Zalando. C&A heeft een webshop, maar geen agressieve strategie rond thuislevering.