1 jaar geleden. CEO Jean-Paul Van Avermaet moet vertrekken bij bpost. Hij ligt onder vuur vanwege een gerechtelijk onderzoek tegen hem over illegale prijsafspraken bij zijn vorige werkgever G4S. Daarnaast heeft een aantal sleutelfiguren uit het management bpost verlaten na meningsverschillen met de CEO. Dat bpost bovendien ondanks een ongeziene eindejaarspiek in 2020 onder de winstverwachtingen bleef, is de druppel die Van Avermaet zijn baan kost. In afwachting van een definitieve vervanger krijgt financieel directeur Dirk Tirez de leiding over het overheidsbedrijf als CEO ad interim.
...

1 jaar geleden. CEO Jean-Paul Van Avermaet moet vertrekken bij bpost. Hij ligt onder vuur vanwege een gerechtelijk onderzoek tegen hem over illegale prijsafspraken bij zijn vorige werkgever G4S. Daarnaast heeft een aantal sleutelfiguren uit het management bpost verlaten na meningsverschillen met de CEO. Dat bpost bovendien ondanks een ongeziene eindejaarspiek in 2020 onder de winstverwachtingen bleef, is de druppel die Van Avermaet zijn baan kost. In afwachting van een definitieve vervanger krijgt financieel directeur Dirk Tirez de leiding over het overheidsbedrijf als CEO ad interim.Nu. Dirk Tirez is de volwaardige CEO van bpost. Over 2021 kan hij mooie jaarresultaten voorleggen. De operationele winst (ebit) ligt 45,7 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is onder meer het gevolg van een sterke eindejaarspiek waarin de extra personeelskosten niet uit de hand zijn gelopen. Bovendien draagt de Noord-Amerikaanse dochter Radial met goede prestaties in belangrijke mate bij aan het resultaat, in tegenstelling tot de voorbije jaren. Voor 2022 verwacht bpost dat de oplopende inflatie en de plannen van Amazon om in België zelf pakjes te leveren de winstgroei zullen temperen. 10 jaar geleden. De Vlaamse regering onder leiding van Kris Peeters (CD&V) heeft samen met de vakbonden en de werkgevers een loopbaanakkoord afgesloten dat de pijnpunten op de Vlaamse arbeidsmarkt aanpakt. Vooral de werkzaamheidsgraad van 55-plussers moet omhoog. Die bedraagt in Vlaanderen in 2012 amper 40 procent. Er komen hogere aanwervingspremies voor bedrijven en de arbeidsdienst VDAB trekt de leeftijdsgrens voor actieve begeleiding van werklozen op van 55 tot 58 jaar. De maatregelen kosten op kruissnelheid 25 miljoen euro. Volgens experts zijn de maatregelen onvoldoende.Nu. De werkzaamheidsgraad van de Vlaamse 55-plussers is gestegen naar 56 procent in 2021. Dat is voor een deel het gevolg van het activerende beleid van de VDAB. Maar de toename is vooral het resultaat van de aantrekkende economie met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, het feit dat er meer hooggeschoolden aan de slag zijn die langere carrières hebben en een arbeidsmarktbeleid op federaal niveau. De regelmatige verhoging van de brugpensioenleeftijd en het minder aantrekkelijk maken van andere vormen van vervroegde uittreding maken dat de werkzaamheidsgraad is gestegen. 20 jaar geleden. Vlaamse kmo's klagen over de kredietverstrekking door de banken en moeten bijna smeken om een lening te krijgen, blijkt uit een enquête van Trends en Unizo. Unizo vreest dat kleine bedrijven geen geld meer vinden om hun investeringen te financieren. Om hun rendabiliteit op te krikken gaan de banken veel selectiever te werk dan in het verleden. Ze rekenen ook hogere kosten aan of hanteren hogere voorwaarden voor het onderpand. Unizo pleit voor een fiscaal gunstregime voor leningen van familieleden en vrienden aan kmo's. Zo zou er een alternatief financieringsmechanisme voorhanden zijn.Nu. Er volgt maar één periode van uitgesproken kredietschaarste: na de crisis van 2008. In België komen banken in de problemen. Het onderlinge vertrouwen tussen de financiële instellingen daalt ver onder nul. De eurocrisis noopt hen zware afschrijvingen te doen. Daardoor gaan ze massaal op de kredietrem staan. Het belang van alternatieve financieringsmechanismen neemt toe. Winwinleningen raken ingeburgerd en crowdlending ontwikkelt zich onder impuls van de digitalisering. Via die instrumenten kunnen particulieren kredieten verstrekken aan kmo's, zonder tussenkomst van een bank.