1 jaar geleden. Voorzitter Bart Verhaeghe wil Club Brugge naar de beurs brengen. Maar de waardering is te hoog en het financiële groeiplan hangt met haken en ogen aan elkaar. Het opgehaalde geld zou volledig naar de aandeelhouders gaan: Verhaeghe zelf, zijn rechterhand Vincent Mannaert en Lotus Bakeries-baas Jan Boone. Voor het nieuwe stadion, dat de commerciële en financiële groei van Blauw-Zwart moet schragen, zal de club lenen bij de banken. Dat stadion moet op de plaats van het huidige Olympia komen, maar stuit op protest en stedenbouwkundige bezwaren.
...

1 jaar geleden. Voorzitter Bart Verhaeghe wil Club Brugge naar de beurs brengen. Maar de waardering is te hoog en het financiële groeiplan hangt met haken en ogen aan elkaar. Het opgehaalde geld zou volledig naar de aandeelhouders gaan: Verhaeghe zelf, zijn rechterhand Vincent Mannaert en Lotus Bakeries-baas Jan Boone. Voor het nieuwe stadion, dat de commerciële en financiële groei van Blauw-Zwart moet schragen, zal de club lenen bij de banken. Dat stadion moet op de plaats van het huidige Olympia komen, maar stuit op protest en stedenbouwkundige bezwaren. Nu. Institutionele investeerders onthalen de beursplannen zo lauw, dat Club Brugge zich genoodzaakt ziet de beursgang af te blazen. Enkele maanden later passeren Verhaeghe en zijn medestanders toch aan de kassa. Het Amerikaanse investeringsfonds Orkila Capital koopt een deel van hun aandelen over voor 30 miljoen euro. Orkila investeert ook 20 miljoen euro. Club wordt bij die operatie gewaardeerd op 215 miljoen euro, de helft van het bedrag waarop Verhaeghe met de beursintroductie heeft gehoopt. Club Brugge wordt de eerste Belgische topclub die deels in buitenlandse handen is. 10 jaar geleden. Nadat de Belgische overheid Dexia Bank België voor 4 miljard euro uit de groep haalde, moet Dexia Holding voor zichzelf een toekomst uitstippelen. Er blijft een beursgenoteerde vennootschap achter met een portefeuille kredieten waarop ze nauwelijks marge maakt en langlopende obligaties die op korte termijn niet te verkopen vallen. Dexia wordt herleid tot een bad bank, die haar balans moet afbouwen. De ontmanteling moet gebeuren tegen zo laag mogelijke kosten. Zo niet dreigt de belastingbetaler op te draaien voor de uitstaande staatswaarborgen. Nu. In 2016 wordt Dexia geherkapitaliseerd door de Belgische en Franse staat, die een nieuwe verdeling van de overheidsgaranties afspreken. Onder impuls van de gunstige marktomstandigheden kan Dexia zijn portefeuille versneld afbouwen. Dat leidt wel tot hogere verliezen, maar tot nader order hoeft Dexia geen beroep te doen op de belastingbetaler voor extra kapitaal. Het is koffiedik kijken of dat zo blijft. De balans is ingekrompen tot 100 miljard euro, maar België draagt nog altijd een financieel risico van 25 miljard euro via de staatsgarantie op de financiering van Dexia. 20 jaar geleden. De Belgische economie kampt met een milde recessie na de aanslagen van 9/11. Trends pleit voor een automatische belastingverlaging van 0,3 procent van het bbp, telkens als de economie een inzinking kent. Zo wordt iets gedaan aan de hoge Belgische belastingdruk én wordt de economie gestimuleerd. Dat moet een begrotingsbeleid corrigeren dat vooral gekenmerkt wordt door hogere belastingen en hogere uitgaven, los van de conjuncturele toestand. Tussen 1970 en 2000 is de belastingdruk opgelopen van 40,2 naar 49,4 procent van het bbp. Nu. De Belgische regeringen hebben weinig oren naar het voorstel van Trends. Van een anticyclisch begrotingsbeleid komt weinig in huis. In goede tijden wordt amper bespaard, terwijl de uitgaven na elke crisis structureel stijgen. De belastingdruk blijft rond 50 procent van het bbp, terwijl de overheidsuitgaven klimmen tot 55 procent van het bbp. De begroting kampt zo met een structureel tekort van 5 procent, wat de overheidsfinanciën kwetsbaar maakt voor nieuwe schokken, zoals de oorlog in Oekraïne. Om de uitdagingen van de toekomst te betalen dringen zich pijnlijke keuzes op.