1 jaar geleden. Sinds een jaar is het mogelijk een renteloze lening af te sluiten om een werk van een levende Vlaamse kunstenaar op afbetaling te kopen. De Vlaamse overheid heeft 1 miljoen euro werkingsmiddelen toegekend - "een eenmalige investering". Het initiatief, dat de drempel voor kunstkopers moet verlagen, start traag: de 41 deelnemende galeries hebben 44 kredieten afgesloten. De corona-uitbraak speelt een rol, maar alle galeriehouders die Trends belt, zijn het erover eens dat de lening nog niet is doorgedrongen tot het publiek. Eind 2021 wordt beslist of Kunst Aan Zet in 2022 wordt voortgezet.
...

1 jaar geleden. Sinds een jaar is het mogelijk een renteloze lening af te sluiten om een werk van een levende Vlaamse kunstenaar op afbetaling te kopen. De Vlaamse overheid heeft 1 miljoen euro werkingsmiddelen toegekend - "een eenmalige investering". Het initiatief, dat de drempel voor kunstkopers moet verlagen, start traag: de 41 deelnemende galeries hebben 44 kredieten afgesloten. De corona-uitbraak speelt een rol, maar alle galeriehouders die Trends belt, zijn het erover eens dat de lening nog niet is doorgedrongen tot het publiek. Eind 2021 wordt beslist of Kunst Aan Zet in 2022 wordt voortgezet.Nu. Het artikel in Trends inspireert tot een parlementaire vraag. "Ik kan niet ontkennen dat het aantal verstrekte leningen ver onder de geprojecteerde verwachtingen ligt", antwoordt Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA). Met de heropstart van kunstevenementen zoals het Antwerp Art Weekend en groepsbezoeken aan galeries komt Kunst Aan Zet wel in een stroomversnelling. Tot nu hebben de inmiddels 58 deelnemende galeries 130 kunstwerken verkocht dankzij een renteloze lening, goed voor een totaal van 450.000 euro. Een evaluatie zet het licht op groen om het initiatief minstens voort te zetten tot eind 2022. 10 jaar geleden. In 2011 kiezen bijna 128.000 werknemers in de privésector voor een arbeidstijdverkorting via tijdskrediet. Dat kost de sociale zekerheid 390 miljoen euro. Met familiale verlofstelsels zoals het ouderschapsverlof erbij loopt de totale kostprijs van alle verlofsystemen jaarlijks op tot meer dan 1,375 miljard euro. Dat is ongeveer evenveel als de RVA-uitgaven voor het brugpensioen (1,5 miljard euro). De opzet van die stelsels is werk en privé beter op elkaar af te stemmen en de werkzaamheidsgraad op te trekken. Maar met 62 procent blijft die van België laag in Europees perspectief.Nu. De verlofsystemen worden in de loop van de jaren strenger. Tijdskrediet nemen om een wereldreis te maken is niet meer mogelijk. Sinds 2016 kan het onderwijzend personeel in Vlaanderen pas met loopbaanonderbreking als het daarvoor een duidelijk motief geeft. Gevolg is een daling van het aantal Belgen dat tijdskrediet (90.000 in 2021) en loopbaanonderbreking (42.000) neemt. De thematische verloven als ouderschapsverlof of voor medische bijstand (95.000) dalen eveneens. De werkzaamheidsgraad is gestegen naar 71 procent, maar dat is eerder het gevolg van de economische groei en lagere lasten op arbeid. Nu. In het boekjaar 2011, dat loopt van april 2010 tot eind maart 2011, blijkt dat Ryanair nog sneller is gegroeid dan voorzien in 2002. De vloot bestaat uit 272 toestellen en Ryanair vervoert 72 miljoen passagiers. Daarmee is het in Europa het nummer één, vóór Lufthansa. De voorbije twee jaar zijn fel beïnvloed door de coronapandemie. In de eerste maanden van het boekjaar 2022 (tot eind december 2021) maakt Ryanair verlies. De maatschappij klaagt over de "massahysterie" over de omikronvariant. Toch verwacht Ryanair over het hele boekjaar bijna 100 miljoen passagiers. Het heeft nu 487 vliegtuigen.