1 jaar geleden. Begin 2021 is het vergunnings- en aanbestedingstraject van de Oosterweelverbinding afgerond. De bouwheer, Lantis, wijst het laatste deelproject toe aan het consortium ROCO. Het hele project kost 3,8 miljard euro en moet in 2030 klaar zijn. Lantis kan die timing enkel halen als er een soepele administratieve regeling komt voor de uitvoeringsvergunningen voor werfzones, betoncentrales en ondersteunende werken. De bouw zal op kruissnelheid een half miljard euro omzet per jaar creëren op een totale sectoromzet van 51 miljard. Na een slecht jaar kan de sector de extra input goed gebruiken.
...

1 jaar geleden. Begin 2021 is het vergunnings- en aanbestedingstraject van de Oosterweelverbinding afgerond. De bouwheer, Lantis, wijst het laatste deelproject toe aan het consortium ROCO. Het hele project kost 3,8 miljard euro en moet in 2030 klaar zijn. Lantis kan die timing enkel halen als er een soepele administratieve regeling komt voor de uitvoeringsvergunningen voor werfzones, betoncentrales en ondersteunende werken. De bouw zal op kruissnelheid een half miljard euro omzet per jaar creëren op een totale sectoromzet van 51 miljard. Na een slecht jaar kan de sector de extra input goed gebruiken. Nu. Begin juni komt de PFOS-vervuiling van 3M in Zwijndrecht aan het licht. De vervuilde grond wordt ingezet voor Oosterweel. Lantis heeft een dading met 3M, om een juridische veldslag te vermijden. Eind december schorst de Raad van State het technische verslag dat Lantis toelaat de vervuilde grond te verplaatsen. Er is een aparte vergunning nodig. Lantis zal in afwachting van een politieke regeling andere werken vooruitschuiven. De sanering van de gronden kan Lantis veel geld kosten en de werken vertragen. Een andere mogelijkheid is de aanpassing van het bodemdecreet, waardoor het gebruik van de gronden toch onder één vergunning valt. 10 jaar geleden. Trends waarschuwt dat er een kredietverstrakking aankomt. Dat is een gevolg van de eurocrisis die de balans van verschillende financiële instellingen heeft verzwakt. Ondernemers signaleren dat ze minder gemakkelijk aan een lening of een herfinanciering komen, dat de banken strengere voorwaarden opleggen en dat kredieten duurder worden. De banken beweren dat de productie van leningen niet is gedaald en dat de financieringskosten voor ondernemingen historisch laag zijn. Toch wijzen almaar meer signalen en stemmen op het gevaar van een kredietschaarste. Nu. In de jaren na de eurocrisis van 2011 gaan veel banken op de kredietrem staan. Ze zijn minder gul en hanteren strengere normen bij het toekennen van kredieten aan ondernemingen. Dat vertraagt het economische herstel. Begin 2020, bij het uitbreken van de coronapandemie, wordt gevreesd voor een herhaling van dat scenario. Een kredietverstrakking zou de coronacrisis verergeren. Doordat de overheid een rist maatregelen goedkeurt om de bedrijven te ondersteunen en zich garant stelt bij de banken, wordt een algemene kredietschaarste afgewend. 20 jaar geleden. In de nasleep van de aanslagen van 9/11 en het leeglopen van de zeepbel op de Amerikaanse beurs Nasdaq kampen de Verenigde Staten en Europa met een milde maar hardnekkige recessie. De Amerikaanse centrale bank heeft agressief de beleidsrente verlaagd, maar analisten wijzen erop dat de Amerikaanse consument diep in de schulden zit en een consumptiegedreven herstel dus niet vanzelfsprekend is. De Europese conjunctuur kreunt onder het restrictieve beleid van de Europese Centrale Bank en onder zwakke economische prestaties van Duitsland. Nu. De Amerikaanse economie herleeft in 2002. De bedrijven en de gezinnen maken van de lagere rentevoeten gebruik om hun investeringen en hun bestedingen op te voeren. De Amerikaanse locomotief trekt de wereldeconomie mee in een hoogconjunctuur, die piekt in 2007. Die berust echter op een te soepel geldbeleid en een te omvangrijke schuldcreatie. In 2008 spat de schuldenzeepbel uit elkaar, met de financiële crisis en de grote recessie in 2008-2009 als resultaat. Schuldafbouw en beperkte bestedingen leiden tussen 2010 en 2019 tot een trage groei en een steeds lagere rente en inflatie.