1 jaar geleden. De socialisten trekken naar de verkiezingen van 2019 met de belofte van een minimumpensioen van 1500 euro. Ze zijn de grootste politieke familie in de regering-De Croo en dat vertaalt zich in het regeerakkoord. Op 1 januari 2021 komt er een eerste verhoging van de minimumpensioenen voor zelfstandigen, ambtenaren en werknemers. De volgende drie jaar komen er nog verhogingen richting 1500 euro. De regering wil langer werken aantrekkelijker maken met een pensioenbonus. Minister van Pensioenen Karin Lalieux (PS) moet in 2021 met een concreet plan komen om de pensioenen betaalbaar te houden.
...

1 jaar geleden. De socialisten trekken naar de verkiezingen van 2019 met de belofte van een minimumpensioen van 1500 euro. Ze zijn de grootste politieke familie in de regering-De Croo en dat vertaalt zich in het regeerakkoord. Op 1 januari 2021 komt er een eerste verhoging van de minimumpensioenen voor zelfstandigen, ambtenaren en werknemers. De volgende drie jaar komen er nog verhogingen richting 1500 euro. De regering wil langer werken aantrekkelijker maken met een pensioenbonus. Minister van Pensioenen Karin Lalieux (PS) moet in 2021 met een concreet plan komen om de pensioenen betaalbaar te houden. Nu. Begin september 2021 is het pensioenplan er. Van echte hervormingen is geen sprake. Statutair ambtenaren behouden hun voordelige statuut. Een minimumpensioen is mogelijk na tien jaar effectief gewerkt te hebben, zelfs periodes als jobstudent tellen mee. Het stelsel van het vervroegd pensioen wordt licht bijgestuurd. Een pensioenbonus en deeltijds pensioen zijn mogelijk na een carrière van 42 jaar. Experts waarschuwen dat dat ruim onvoldoende is om de stijging van de pensioenfactuur met 13 miljard euro te stoppen. Na de kritiek besluit de regering-De Croo het dossier voorlopig te begraven. 10 jaar geleden. Na anderhalf jaar zet de Nationale Bank het licht op groen voor de overname van Ethias Bank door Optima Financial Planners. Eerder heeft de FSMA geweigerd de operatie goed te keuren. De procedure is omstreden omdat Optima geen bank is en met de acquisitie wel een banklicentie zou verwerven. Er zijn ook twijfels over de governancestructuren van Optima, deels door het schimmige verleden van oprichter Jeroen Piqueur. Zowel de Nationale Bank als de FSMA legt extra voorwaarden op. Optima past zijn groepsstructuur aan, om aan alle formele eisen te voldoen. Nu. De overname van Ethias Bank luidt het einde van Optima in. Een financial planner hoeft in die periode nauwelijks aan regels en voorwaarden te voldoen, terwijl een bank onderworpen is aan strenge regels en toezicht. Dat breekt Optima zuur op. Als de Nationale Bank in 2016 lucht krijgt van transacties tussen de onderneming en hoofdaandeelhouder Piqueur, trekt ze de banklicentie in. Enkele dagen later is Optima failliet. De spaarders zijn tot het wettelijk voorziene bedrag vergoed door het depositogarantiefonds. De Gentse raadkamer moet beslissen of Piqueur voor de correctionele rechtbank moet verschijnen. 20 jaar geleden. De Verenigde Staten trekken ten strijde tegen de financiële netwerken van de Bin Ladens van deze wereld. Naast regels over de bestrijding van terrorisme komen er regels om anonieme geldtransfers aan te pakken. Volgens critici effenen de Verenigde Staten het pad voor een verregaand financieel interventionisme. Het gevaar bestaat dat in het kielzog van de veiligheidsdiensten de fiscus zal volgen. De geheime rekeningen van Bin Laden zouden de regeringen wereldwijd het perfecte excuus geven om op de zwarte rekeningen van hun landgenoten te jagen. Nu. De nationale overheden voeren al jaren de strijd tegen belastingontduiking en belastingontwijking op. Voor Europese landen zoals België is dat beleid deels geïnspireerd door de nood aan nieuwe fiscale inkomsten. De ene fiscale regularisatie na de andere wordt mogelijk, waarbij Belgen hun zwart geld in het buitenland met een relatief lage boete legaal kunnen repatriëren. Daarnaast sluit het internationale net zich rond belastingparadijzen in exotische oorden. Onthullingen zoals de Panama Papers en de Pandora Papers, die offshore-constructies in belastingparadijzen blootleggen, helpen daarbij.