1 jaar geleden. Trends presenteert het Belgische dreamteam in de strijd tegen covid-19 en legt de verbanden tussen de leden. Peter Piot, Paul Stoffels, Bruno Holthof, Johan Neyts, Xavier Saelens, Jean Stéphenne, Moncef Slaoui en Luc Debruyne passeren de revue. Dat verrassend veel Belgen een sleutelpositie bekleden in het wereldwijde gevecht tegen het coronavirus SARS-CoV-2, is geen toeval. Het is het gevolg van gewaagd pionierswerk van Vlaamse virusjagers in Afrika, sterk universitair onderzoek en koppig maar visionair ondernemerschap.
...

1 jaar geleden. Trends presenteert het Belgische dreamteam in de strijd tegen covid-19 en legt de verbanden tussen de leden. Peter Piot, Paul Stoffels, Bruno Holthof, Johan Neyts, Xavier Saelens, Jean Stéphenne, Moncef Slaoui en Luc Debruyne passeren de revue. Dat verrassend veel Belgen een sleutelpositie bekleden in het wereldwijde gevecht tegen het coronavirus SARS-CoV-2, is geen toeval. Het is het gevolg van gewaagd pionierswerk van Vlaamse virusjagers in Afrika, sterk universitair onderzoek en koppig maar visionair ondernemerschap. Nu. Nog altijd lopen Belgen voorop in de uitputtende strijd tegen covid-19. Zo was Stoffels de drijvende kracht achter het coronavaccin van Johnson & Johnson en sleutelt Neyts koortsachtig verder aan een eigen vaccin én potente virusremmers. Maar niet voor alle landgenoten loopt het pad over rozen. Zo faalde het coronavaccin van CureVac, het Duitse bedrijf waarvan Stéphenne voorzitter is. Slaoui zwaaide af als wetenschappelijk leider van het Amerikaanse vaccinontwikkelingsprogramma Warp Speed, maar viel daarna in ongenade door beschuldigingen van seksuele intimidatie bij zijn ex-werkgever GSK. 10 jaar geleden. De wet op de loonnorm, die moet maken dat de Belgische loonkosten niet sneller stijgen dan die in de buurlanden, bestaat vijftien jaar. Geen groot succes volgens economen en arbeidsmarktjuristen. Sinds 1996 zijn de Belgische loonkosten, gecorrigeerd voor productiviteit, ruim 8 procent sneller gestegen dan in de drie buurlanden. De concurrentiekracht van de bedrijven is dus niet versterkt, zelfs integendeel. Ook juridisch is ze zwak. De wet is onvoldoende vertaald in afdwingbare regels. Arbeidsjuristen stellen vast dat de overtreding van de loonnorm niet bestraft wordt. Nu. De loonkostenhandicap die sinds 1996 is opgebouwd tegenover de buurlanden, is weggewerkt ¬ een gevolg van de loonmatiging onder de regering-Di Rupo (2011-2014) en de aanpassing van de wet op de loonnorm door de regering-Michel (2014-2018). Er zijn extra controle- en correctiemechanismen voor het geval dat de Belgische loonkosten sneller stijgen dan die in de buurlanden. De vakbonden zijn felle tegenstanders van de nieuwe wet, die een rem is op vrije loononderhandelingen. De werkgevers wijzen erop dat vrije onderhandelingen zouden betekenen dat ook de voor de vakbonden heilige loonindexering wordt afgeschaft. 20 jaar geleden. BASF dreigt ermee te verhuizen uit Antwerpen. BASF, en bij uitbreiding de hele Belgische chemie, wacht bang af. Het Kyotoprotocol plant voor ons land tegen 2010 een vermindering van de broeikasgassen met 7,5 procent, vergeleken met 1990. De lat ligt te hoog, klinkt het. BASF Antwerpen wil voor al zijn milieuprestaties uit het verleden beloond worden. "Als we al die tijd weinig of niets aan de vermindering van onze emissies hadden gedaan, zouden we zonder noemenswaardige problemen onze doelstellingen halen. Dat is het perfide", zegt directielid Frans Dieryck. Nu. BASF Antwerpen is met zijn vijftigtal fabrieken en zowat 3.400 werknemers onverminderd een sterkhouder in de economisch cruciale Antwerpse chemiecluster. Over plannen om te verhuizen wordt al lang zedig gezwegen, al neemt de druk van de publieke opinie op energieverslindende en CO2-uitstotende bedrijven fors toe. BASF Antwerpen benadrukt de noodzaak om competitief te blijven tegenover andere regio's en vraagt steun om technologie te kunnen ontwikkelen die nodig is om te voldoen aan de doelstellingen van de Europese Green Deal.In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.