1 jaar geleden. De economen Gert Peersman en Stijn Baert pleiten voor een grondige pensioenhervorming. De druk om de minimumpensioenen te verhogen biedt een kans om ook andere maatregelen te nemen, zoals een koppeling van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting. "We moeten op automatische piloot de kostprijs van de vergrijzing onder controle houden. Dan moet je niet om de zoveel jaar een politiek gevecht voeren. Het pensioenvraagstuk moet nu aangepakt worden. We verliezen mensen in vervroegd pensioen die we straks nodig zullen hebben op de arbeidsmarkt", zeggen ze.
...

1 jaar geleden. De economen Gert Peersman en Stijn Baert pleiten voor een grondige pensioenhervorming. De druk om de minimumpensioenen te verhogen biedt een kans om ook andere maatregelen te nemen, zoals een koppeling van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting. "We moeten op automatische piloot de kostprijs van de vergrijzing onder controle houden. Dan moet je niet om de zoveel jaar een politiek gevecht voeren. Het pensioenvraagstuk moet nu aangepakt worden. We verliezen mensen in vervroegd pensioen die we straks nodig zullen hebben op de arbeidsmarkt", zeggen ze. Nu. De regering-De Croo grijpt het momentum niet voor een hervorming. Het minimumpensioen wordt verhoogd tot 1500 euro voor mensen met een volledige carrière, maar daar staan amper hervormingen tegenover. Het pensioenplan van minister Karine Lalieux (PS) gaat de hete hangijzers, zoals de afbouw van de gelijkgestelde periodes, grotendeels uit de weg en verhoogt zelfs de kosten van de vergrijzing. De regering rekent op een verhoging van de werkgelegenheidsgraad tot 80 procent om die plannen te betalen, maar de maatregelen ontbreken. De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe. 10 jaar geleden. De Vlaamse bank-verzekeraar KBC Group kampt nog altijd met grote problemen. De Ierse bankdochter ziet het aantal woonkredieten met een betalingsachterstand oplopen. Het desinvesteringsprogramma gaat niet vooruit, waardoor er geen geld binnenkomt. Zo raakt KBL niet verkocht en moet de beursgang van de Tsjechische dochter worden afgeblazen. De overheidssteun kost KBC 600 miljoen euro per jaar. Om die vervroegd terug te betalen heeft het onvoldoende kapitaal. Analisten voorspellen dat KBC 2 miljard euro vers kapitaal moet ophalen. Nu. De kapitaalverhoging van 2 miljard euro komt er eind 2012. Daarmee kan de Vlaamse bank-verzekeraar de staatssteun vervroegd terugbetalen en zijn kapitaalbuffers versterken. Intussen heeft KBC het desinvesteringsprogramma bijna afgewerkt. KBL is verkocht aan de Luxemburgse holding Precision Capital. KBC heeft zijn activiteiten in Polen verkocht. In Ierland neemt KBC meer provisies en slaagt ze erin de situatie uit te zweten. KBC Bank Ireland wordt in 2021 verkocht aan Bank of Ireland. De resterende portefeuille probleemkredieten gaat naar CarVal Investors. 20 jaar geleden. De Amerikaanse Nobelprijswinnaar economie James Tobin verdedigt een heffing op speculatieve handel in deviezen. Hij stelt een heffing van 0,5 procent voor op elke transactie. De belangrijkste doelstelling van de tobintax is de volatiliteit op de financiële markten te beteugelen. Vooral de opkomende economieën kunnen worden gedestabiliseerd door een speculatieve in- en uitstroom van buitenlands kapitaal. Door die kapitaalbewegingen te beperken krijgen de centrale banken meer armslag om zich te verzetten tegen het dictaat van de financiële markten, zegt Tobin. Nu. Het idee om financiële transacties te belasten komt moeilijk van de grond. In 2014 denken elf Europese lidstaten aan een taks van 0,11 procent op de handel in aandelen en obligaties, en van 0,1 procent op de handel in derivaten. Frankrijk en Duitsland torpederen die 'Robin Hood-belasting' uit vrees voor nefaste gevolgen voor de banken en de economie. Ook het originele idee van Tobin blijft dode letter. Vooral de groeilanden blijven kwetsbaar voor de in- en uitstroom van vluchtig kapitaal. Een krapper Amerikaans geldbeleid kan de groeilanden opnieuw in zwaar weer brengen.