1 jaar geleden. Ondanks de coronacrisis vertonen de trafiekcijfers van de Antwerpse haven nog een lichte groei. Jacques Vandermeiren, de CEO van Port of Antwerp, ziet de globalisering niet stilvallen door de crisis. De haven zet in op duurzaamheid. Ze werkt mee aan projecten rond CO2-opslag, waterstof en de productie van methanol. Tegelijk vraagt Vandermeiren oplossingen voor problemen rond mobiliteit, energie en andere. Er is nog altijd geen uitzicht om van de IJzeren Rijn een volwaardige treinverbinding met dubbelspoor naar Duitsland te maken. Ook hoopt hij dat de fusiegesprekken met Zeebrugge slagen.
...

1 jaar geleden. Ondanks de coronacrisis vertonen de trafiekcijfers van de Antwerpse haven nog een lichte groei. Jacques Vandermeiren, de CEO van Port of Antwerp, ziet de globalisering niet stilvallen door de crisis. De haven zet in op duurzaamheid. Ze werkt mee aan projecten rond CO2-opslag, waterstof en de productie van methanol. Tegelijk vraagt Vandermeiren oplossingen voor problemen rond mobiliteit, energie en andere. Er is nog altijd geen uitzicht om van de IJzeren Rijn een volwaardige treinverbinding met dubbelspoor naar Duitsland te maken. Ook hoopt hij dat de fusiegesprekken met Zeebrugge slagen. Nu. De trafiekcijfers over het hele jaar tonen een daling van 3,1 procent tot 231 miljoen ton. De containertrafiek bleef met 1,3 procent groeien tot meer dan 12 miljoen containers van 20 voet. Daarmee is de impact van de coronapandemie veel beperkter dan in andere havens. De havens van Antwerpen en Zeebrugge kondigen midden februari aan dat ze fuseren tot Port of Antwerp Bruges (PAB). Vandermeiren wordt de CEO van de fusiehaven. PAB wil de Europese leiderspositie innemen als importhub van groene waterstof en een actieve voortrekker van de waterstofeconomie zijn. Over de IJzeren Rijn blijft het stil. 10 jaar geleden. Frankrijk zit economisch in het sukkelstraatje. Het begrotingstekort bedraagt 6 procent en de overheidsschuld stijgt tot 90 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De handelsbalans van Frankrijk duikt diep in het rood. Het tekort bedraagt 51 miljard euro. De concurrentiekracht van de ondernemingen staat onder druk en in vergelijking met Duitsland kalft de industrie af. De arbeidsmarkt zit op slot en de hoge fiscale druk weegt op de economie. Vooral dankzij de binnenlandse consumptie gaat de Franse economie niet kopje-onder. Nu. Frankrijk kampt nog altijd met enkele structurele economische problemen. Die werden nog versterkt door de coronacrisis. De investeringen zijn met 40 procent gedaald en de industrie draait maar op 70 procent van haar capaciteit. De Franse handelsbalans blijft in het rood. Meer dan ooit moet de binnenlandse vraag de economie recht houden. Koopkrachtmaatregelen van de regering moeten helpen, naast een belastingverlaging die in 2019 wordt doorgevoerd. President Emmanuel Macron heeft de arbeidsmarkt flexibeler gemaakt, al gaat het om beperkte maatregelen. De hervorming van de vermogensbelasting heeft een grotere impact. 20 jaar geleden. De erfgenamen van Hergé willen een turbo zetten op de geldmachine die Kuifje is. Nick Rodwell, de voorzitter van de Moulinsart-holding die de rechten op Kuifje beheert, wil meer controle op de commercialisering van de stripfiguur. De voormalige uitbater van een Tintin-winkel in Londen is de nieuwe echtgenoot van de weduwe Hergé, Fanny Vlamynck. De strips blijven tot 2053 bij de uitgeverij Casterman. Het gaat vooral om merchandising en licenties. De omzet is wel gestegen naar 12 miljoen euro, maar er is geen winst door de investeringen in nieuwe projecten. Nu. Kuifje heeft last van de coronacrisis. De omzet van Moulinsart is in een jaar gezakt van 16,4 naar 14,3 miljoen euro. Er is een verlies van 1,3 miljoen euro, maar hoofdzakelijk door afschrijvingen van de voorraad. De merchandising, in de eigen winkels en daarbuiten, ziet af door de crisis. Moulinsart komt de afgelopen jaren in het nieuws met verschillende rechtszaken waarin de holding kunstenaars en zelfs fans aanklaagt voor het gebruik van afbeeldingen van Kuifje zonder toestemming. Maar Moulinsart heeft daarbij toegegeven dat de rechten van de afbeeldingen in de strips volledig bij Casterman zitten.