1 jaar geleden. Een lockdown houdt de economie in een wurggreep. 40 procent van de private sector ligt stil. De helft van de bedrijven kampt met een dalende vraag. Door de onervarenheid om met zo'n pandemie om te gaan, is de lockdown hard en worden fouten gemaakt. Toch dalen de besmettingscijfers en het aantal ziekenhuisopnames. Het debat komt op gang over hoe er versoepeld kan worden. Virologen houden hun hart vast. Het besef groeit dat landen die als eerste de epidemie onder controle krijgen, een groot voordeel kunnen opbouwen tegenover regio's die van golf naar golf dreigen te sukkelen.
...

1 jaar geleden. Een lockdown houdt de economie in een wurggreep. 40 procent van de private sector ligt stil. De helft van de bedrijven kampt met een dalende vraag. Door de onervarenheid om met zo'n pandemie om te gaan, is de lockdown hard en worden fouten gemaakt. Toch dalen de besmettingscijfers en het aantal ziekenhuisopnames. Het debat komt op gang over hoe er versoepeld kan worden. Virologen houden hun hart vast. Het besef groeit dat landen die als eerste de epidemie onder controle krijgen, een groot voordeel kunnen opbouwen tegenover regio's die van golf naar golf dreigen te sukkelen. Nu. In het tweede kwartaal van 2020 is het Belgische bruto binnenlands product (bbp) met 15 procent gedaald. In de zomer volgt een krachtig herstel omdat de epidemie onder controle lijkt, maar in de herfst rolt een tweede golf over het land. De tweede lockdown veroorzaakt veel minder economische schade. Ook de derde golf leidt enkel tot uitstel van het herstel. De vraag om versoepelingen klinkt luid, maar de vaccinatiecampagne is nog onvoldoende gevorderd om alle remmen los te gooien. Ook de volgende kwartalen dreigt de economie nog in de greep van het virus te blijven, als er besmettelijkere varianten opduiken. 10 jaar geleden. De prijs van villa's, huizen en appartementen krijgt een boost. Ondanks de aanzienlijke afkoeling van de prijzen in 2008-2009 vrezen sommige vastgoedexperts nog dat de woningmarkt een ernstige klap krijgt. ING en de OESO stellen dat de Belgische woningmarkt met 15 à 25 procent overgewaardeerd is. De KBC-studiedienst tempert die grauwe voorspellingen. De vastgoedexcessen zijn na de recente crisis uit de markt. KBC voorspelt dat de huizenprijzen in België en de Europese Muntunie tot 2015 matig blijven stijgen. Voor België is dat ongeveer 3 procent per jaar. Nu. De prijs van woningen stijgt in 2009-2019 gestaag met 2 à 4 procent, met een lichte terugval in 2014. De prijzen van woningen en appartementen krijgen wel een stevige boost met 6 tot 7 procent in 2020. In het eerste kwartaal van 2021 klimt de prijs met 2 procent tegenover een jaar eerder. Volgens de Nationale Bank zijn de prijzen van de woningmarkt overgewaardeerd met 13,5 procent. Een KBC-studie maakt gewag van een overaanbod in bepaalde regio's en sluit niet uit dat er een prijscorrectie op gang komt. Er is een groot aanbod aan kleinere appartementen, vooral door de grote vraag van beleggers. 20 jaar geleden. België heeft de hoogste nominale vennootschapsbelasting in Europa (40,17%), maar een effectieve belasting van 19 procent. Door de fiscaal voordelige coördinatiecentra, de onbestaande meerwaardebelasting en de lage roerende voorheffing was België lang aantrekkelijk voor investeerders. Maar het is in drie jaar gedaald van de zesde naar de tiende plaats van landen met de laagste vennootschapsbelasting. Negen van de vijftien lidstaten hebben hun tarief verlaagd. Het instituut IMD zet België op de zeventiende plaats op de concurrentieranglijst. Nu. België staat op de 25ste plaats van de meest competitieve landen van de OESO en heeft de op twee na hoogste vennootschapsbelasting in de Europese Unie. Allerlei fiscale regimes zijn afgeschaft onder Europese druk. In plaats daarvan kwam de notionele-intrestaftrek, maar die heeft de regering-Di Rupo uitgehold. Ook het gunstige belastingstatuut voor farmabedrijven ligt onder vuur. Het tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 25 procent en 20 procent voor kmo's voor het aanslagjaar 2021. De regering-Michel voert in 2017 een verlaging door. De roerende voorheffing op aandelen verdubbelt wel naar 30 procent.