1 jaar geleden. Na een moeizame start gebruiken 1,5 miljoen Belgen itsme. Die authenticatie-app is populair als alternatief voor kaartlezers om zich aan te melden bij Tax-on-web en de belastingaangifte digitaal door te sturen, voor elektronisch bankieren en het ondertekenen van aktes en huurcontracten. Eind 2019 zijn er al 4,6 miljoen verrichtingen per maand. Itsme kan ook naar het buitenland kijken. Door een Europese erkenning kan de app ook in andere EU-lidstaten worden gebruikt. CEO Kris De Ryck kijkt in de eerste plaats naar Luxemburg voor de expansie.
...

1 jaar geleden. Na een moeizame start gebruiken 1,5 miljoen Belgen itsme. Die authenticatie-app is populair als alternatief voor kaartlezers om zich aan te melden bij Tax-on-web en de belastingaangifte digitaal door te sturen, voor elektronisch bankieren en het ondertekenen van aktes en huurcontracten. Eind 2019 zijn er al 4,6 miljoen verrichtingen per maand. Itsme kan ook naar het buitenland kijken. Door een Europese erkenning kan de app ook in andere EU-lidstaten worden gebruikt. CEO Kris De Ryck kijkt in de eerste plaats naar Luxemburg voor de expansie. Nu. De coronacrisis geeft een boost aan de inlogapp. Itsme zit al aan 2,6 miljoen gebruikers in België. Kris De Ryck wordt CEO van Batopin, de nieuwe organisatie die bankautomaten in België beheert. Exploitant Mobile ID, een consortium van de grootbanken en de telecomoperatoren, krijgt in juni een nieuwe CEO met Stéphanie De Bruyne. Sinds dit voorjaar is itsme actief in Nederland en Luxemburg. Ook in België wil itsme nog voortgroeien, als inlogapp maar ook als platform voor het veilig delen van documenten en persoonlijke gegevens. 10 jaar geleden. De Vlaams-Waalse transfers bedragen 11 miljard euro, en geen 5,7 miljard, zoals algemeen was aangenomen, leert een Vives-onderzoek. Vives telt voor het eerst ook de rentelasten mee. Die zijn in België de voorbije decennia aanzienlijk door de begrotingstekorten en de daaruit voortvloeiende hoge rentelasten in de jaren zeventig en tachtig. De transfers van de rentelasten van meer dan 5 miljard euro gaan zo goed als volledig naar Wallonië, dat door zijn zwakke economie grotendeels aan de basis ligt van de begrotingstekorten en de stijgende overheidsschuld. Nu. Vives is tot nu de enige die de intrestlasten meetelt in de Noord-Zuidtransfers. Andere studies brengen de geldstromen in de sociale zekerheid, de fiscaliteit en via de financieringswet in rekening. Zowel de studies van CERPE (Universiteit Namen) als die van de KU Leuven komen uit op 7 miljard euro per jaar. Het debat is verschoven van de verschillen tussen de overheidsuitgaven van Vlaanderen en Wallonië naar de inkomsten. Volgens economen zal een hogere Waalse werkzaamheidsgraad met meer fiscale inkomsten en sociale bijdragen de transfers doen afnemen. 20 jaar geleden. Het Hoger Instituut voor de Arbeid berekent de bijdragefraude op 1,9 miljard euro per jaar, of 7 procent van de aangegeven loonmassa. Worden sociale bijdragen niet betaald, dan stelt de administratie steevast een schikking voor, zelden belandt een dossier bij het gerecht. De aanpak van de fraude kan verbeteren door de multifunctionele aangifte, waarbij de werkgever slechts één keer de arbeidstijd en de loongegevens per werknemer opgeeft. De studie pleit voor de elektronische uitwisseling van gegevens tussen de sociale administraties, inclusief Financiën. Nu. Een studie van 2019 in opdracht van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid schat de zwarte economie in België op 3,8 procent van het bruto binnenlands product, of 12,9 miljard euro. De helft zijn inkomsten uit sociale fraude. Sinds twee jaar vormen de federale politie, de parketten en de sociale inspecties gemengde onderzoeksteams om de fraude aan te pakken. Volgens het actieplan van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) moeten ook de fiscus, de sociale inspectie en het gerecht samen optreden. Datamining moet fraude opsporen. Het plan moet per jaar 1 miljard euro extra opbrengen vanaf 2024.