1 jaar geleden. De economie knalt tegen de coronamuur. De overheid organiseert een strenge lockdown, die het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal met 11,8 procent afroomt ¬ de grootste inzinking sinds de Tweede Wereldoorlog. De gezinnen geven minder uit, de bedrijven schrappen investeringen. De overheden grijpen kordaat in, om de economie voor erger te behoeden. De centrale banken duwen het monetaire gaspedaal verder in. Ook Trends pleit voor een drastische aanpak, zo niet dreigt het virus de ruggengraat van de economie te breken.
...

1 jaar geleden. De economie knalt tegen de coronamuur. De overheid organiseert een strenge lockdown, die het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal met 11,8 procent afroomt ¬ de grootste inzinking sinds de Tweede Wereldoorlog. De gezinnen geven minder uit, de bedrijven schrappen investeringen. De overheden grijpen kordaat in, om de economie voor erger te behoeden. De centrale banken duwen het monetaire gaspedaal verder in. Ook Trends pleit voor een drastische aanpak, zo niet dreigt het virus de ruggengraat van de economie te breken. Nu. De strenge lockdown bedwingt het virus tijdelijk, wat de weg vrijmaakt voor een krachtig herstel in de zomer. Maar in het najaar en de winter dwingen nieuwe besmettingsgolven tot nieuwe beperkende maatregelen. Die nieuwe lockdowns boeken ongeveer dezelfde virologische winst, maar met minder economische schade. In 2020 krimpt het Belgische bbp met 6,2 procent. Een krachtig herstel blijft uit doordat de besmettingscijfers te hoog en de vaccinatiecampagne te traag blijven. Het overheidsingrijpen heeft het economische weefsel beschermd, maar de schuldgraad stijgt fel. 10 jaar geleden. De Belgische chemiegroep Solvay doet een overnamebod van 6,6 miljard euro op zijn Franse sectorgenoot Rhodia. Die heeft 14.000 werknemers, draait een omzet van 5,2 miljard euro en staat sterk in Brazilië en China. Gecombineerd geeft dat een omzet van 12 miljard en bijna 31.000 werknemers. De overname is mogelijk door de verkoop van Solvay's farmatak een jaar eerder. Met de overname slaat CEO Christian Jourquin twee vliegen in één klap. Zijn opvolging is verzekerd, want Rhodia-CEO Jean-Pierre Clamadieu mag hem twee jaar later opvolgen. Nu.Clamadieu wordt een jaar vroeger dan gepland CEO en stort zich op de integratie van Rhodia in Solvay. Clamadieu, de eerste niet-Belgische CEO van Solvay, transformeert Solvay via 44 deals, waarmee hij het gros van de klassieke cyclische chemieactiviteiten, zoals pvc en polyamide, afstoot en van Solvay een topper maakt in hoogtechnologische materialen, die iconen als Apple en Boeing kunnen bekoren. Eind 2018 zwaait hij af om zich te gooien op het voorzitterschap van de energiereus Engie. Hij wordt opgevolgd door de Frans-Marokkaanse Ilham Kadri. 20 jaar geleden. De NMBS past zich aan de Europese richtlijn 91/440 aan. Die schrijft een boekhoudkundige scheiding van de exploitatie van vervoerdiensten en het beheer van het spoornet voor. Op lange termijn droomt Europa van één Europees netwerk, waar regionale spoorwegmaatschappijen elkaar beconcurreren. De regering-Verhofstadt kiest in 2001 voor een opsplitsing in zes divisies met een operationele directie en een overkoepelend NMBS-directiecomité. Het nieuwe NMBS-plan laat de mogelijkheid open om een deel van het patrimonium te verkopen. Nu. De Europese droom van concurrentie op het spoornet is nog geen realiteit. Het internationale passagiersverkeer en het goederenvervoer per spoor zijn geliberaliseerd. Het binnenlandse reizigersverkeer is nog het speelterrein van de NMBS alleen. Dat is nog altijd een overheidsbedrijf. In 2013 plooit de regering-Di Rupo de spoorwegen in een nieuwe structuur met de infrastructuurbeheerder Infrabel en de spoorwegexploitant NMBS. De NMBS Holding wordt opgedoekt en met HR Rail komt er een sociaal secretariaat voor het spoor. Het is nog altijd wachten op de beheersovereenkomst.