1 jaar geleden. Eind 2019 lanceert de Europese Commissie haar Green Deal. Het plan moet de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal maken. Daarvoor verschuift de Commissie 500 miljard euro Europees geld naar klimaatprojecten. Ze hoopt in de rest van de economie minstens 500 miljard extra aan te zwengelen voor vergroening. De Green Deal omvat ook een transitiefonds, om de werkgelegenheid in de zwaarst getroffen sectoren te ondersteunen. Die groene transitie verkocht krijgen aan de lidstaten, is de grote uitdaging. Zij zullen de inspanning moeten leveren.
...

1 jaar geleden. Eind 2019 lanceert de Europese Commissie haar Green Deal. Het plan moet de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal maken. Daarvoor verschuift de Commissie 500 miljard euro Europees geld naar klimaatprojecten. Ze hoopt in de rest van de economie minstens 500 miljard extra aan te zwengelen voor vergroening. De Green Deal omvat ook een transitiefonds, om de werkgelegenheid in de zwaarst getroffen sectoren te ondersteunen. Die groene transitie verkocht krijgen aan de lidstaten, is de grote uitdaging. Zij zullen de inspanning moeten leveren. Nu. De Green Deal is het omhulsel voor een pakket Europese projecten, waarvan er in 2020 enkele zijn gelanceerd. In maart is er de Europese klimaatwet, die de klimaatneutraliteit van de Europese Unie tegen 2050 wettelijk moet verankeren. Daarna volgen een nieuwe Europese industriestrategie, een landbouwstrategie, een biodiversiteitsstrategie en een renovatiegolf. In september verscherpt de Commissie de doelstellingen voor de CO2-reductie tegen 2030 naar 55 procent. De vergroeningsijver klinkt ook door in het coronaherstelfonds. 10 jaar geleden. Het failliete Griekenland brengt de euro in gevaar. Door zijn zwaar aangetaste concurrentiepositie en een gigantische overheidsschuld heeft het land een schuldverlichting nodig om de economie en de democratie te redden. Ook de stabiliteit van de Europese banksector is in gevaar, omdat de banken veel geld geleend hebben aan Griekenland. Als de euro wil overleven, moeten de spelregels van de monetaire unie worden aangepast. De risico's moeten beter worden verdeeld. Nu. De schuldencrisis dijt uit naar Spanje, Portugal, Italië en Ierland. De renteverschillen tussen de eurolanden lopen hoog op. In de zomer van 2012 houden de financiële markten rekening met het einde van de euro. ECB-voorzitter Mario Draghi redt op 12 juli 2012 de meubelen met de historische zin: "Binnen ons mandaat zullen we alles doen om de euro te redden." De spanningen ebben weg. De ECB blijft haar rol als laatste verdediger van de euro spelen. Met een expansief beleid houdt ze de renteverschillen tijdens de coronacrisis klein. 20 jaar geleden. De Nationale Bank wil een voet tussen de deur krijgen bij het bankentoezicht. In zijn laatste dagen als voorzitter van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF) probeert Jean-Louis Duplat de boot nog af te houden. Hij pleit voor een fusie tussen de CBF en de Controledienst voor de Verzekeringen, om aan de opkomst van het bank-verzekeren tegemoet te komen. "De trend in Europa is één enkele toezichthouder voor banken, beurzen en verzekeringsondernemingen. Die toezichthouder is nergens een centrale bank." Nu. Bij de CBF komt de A van Assurantiewezen bij. Jean-Paul Servais, een voormalig kabinetschef van Didier Reynders (MR), komt in 2007 als directievoorzitter aan het hoofd van de CBFA. Na de bankencrisis in 2008 staat het toezicht opnieuw ter discussie. In 2011 wordt het toezicht op de banken en de verzekeraars alsnog overgeheveld naar de Nationale Bank. De CBFA wordt de FSMA (Financial Services and Markets Authority) en behoudt het toezicht op de financiële markten en consumentenbescherming als bevoegdheden. Servais blijft voorzitter.