1jaar geleden. De coöperatieve bank Crelan heeft een akkoord op zak voor de overname van AXA Bank. Samen vormen ze de vijfde bank van het land. Crelan-voorzitter Luc Versele legt uit dat het eten of gegeten worden was. Kleine banken zijn sterk afhankelijk van de rente-inkomsten. Die staan onder druk. Tegelijk nemen de investeringskosten in digitalisering toe. De oplossing is schaalvergroting. Omdat de verzekeraar AXA van zijn Belgische bank af wilde, kon Crelan een koopje doen. De integratie van de twee instellingen wordt een harde noot om te kraken. Eerst moet de Europese Centrale Bank (ECB) worden overtuigd.
...

1jaar geleden. De coöperatieve bank Crelan heeft een akkoord op zak voor de overname van AXA Bank. Samen vormen ze de vijfde bank van het land. Crelan-voorzitter Luc Versele legt uit dat het eten of gegeten worden was. Kleine banken zijn sterk afhankelijk van de rente-inkomsten. Die staan onder druk. Tegelijk nemen de investeringskosten in digitalisering toe. De oplossing is schaalvergroting. Omdat de verzekeraar AXA van zijn Belgische bank af wilde, kon Crelan een koopje doen. De integratie van de twee instellingen wordt een harde noot om te kraken. Eerst moet de Europese Centrale Bank (ECB) worden overtuigd. Nu. Begin 2020 zet de ECB grote vraagtekens bij de fusie van Crelan met AXA Bank. Volgens de centrale bank heeft Crelan onvoldoende eigen middelen om de overnamesom van 540 miljoen euro op tafel te leggen zonder zijn kapitaalbuffers aan te tasten. De ECB eist dat Crelan eerst zijn kapitaal versterkt, en niet achteraf door coöperatieve aandelen te verkopen aan zijn nieuw cliënteel. De toezichthouder wil ook dat Crelan anticipeert op de zware investeringen voor de IT-integratie. Crelan heeft een dossier ingediend om aan die eisen tegemoet te komen. Het is wachten op groen licht van de ECB, ten laatste begin volgend jaar. 10 jaar geleden. Peter Van Rooy, de stichter van het financiëledienstenbedrijf Handson & Partners, bereidt zijn opvolging voor. Hij roept een adviesraad in het leven en schuift aan drie partners ieder een kwart van de aandelen door, al houdt hij nog vijf jaar een vetorecht over strategische beslissingen. Handson is vijf jaar eerder ontstaan door een managementbuy-out van de Belgische activiteiten van Fagro, de dochter van het Franse Altran. Het is een outsourcingbedrijf voor financiën en controletaken, en boekt met 60 werknemers bijna 6,5 miljoen euro omzet. Nu. Handson & Partners wordt in 2016 overgenomen door de consultant PwC. Dat telt op dat moment 80 werknemers en is goed voor 9 miljoen euro omzet. Met de overname wil PwC zijn positie versterken bij lokale kmo's en startende ondernemingen. Bij de aankondiging klinkt het dat Handson & Partners zelfstandig blijft, maar twee jaar later wordt het bedrijf - met vestigingen in Kontich, Charleroi, Hasselt en Turnhout - toch geïntegreerd in de tak Tax & Legal van PwC. Peter Van Rooy blijft als partner aan boord bij PwC tot december 2019, en is sindsdien actief via zijn vennootschap PVR Management. 20 jaar geleden. Het gewicht van de 65-plussers in de Belgische bevolking neemt toe, en dat jaagt de kosten voor de pensioenen en de gezondheidszorg de hoogte in. De meerkosten van de vergrijzing lopen tegen 2030 op tot 6,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Daarom wil de regering-Verhofstadt een spaarpot aanleggen om de vergrijzingskosten onder controle te krijgen. Begrotingsoverschotten zouden in een Zilverfonds worden gestort, zodat er tegen 2014 voldoende buffers zijn om de pensioenuitgaven te dekken. Nu. Het Zilverfonds blijkt al snel een lege doos. Begrotingsoverschotten worden er amper geboekt. Minister van Begroting Johan Vande Lanotte (sp.a) toont op persconferenties rekeninguittreksels van het Zilverfonds om aan te tonen dat de kas wordt gespijsd, maar het is een vestzak-broekzakoperatie. Het fonds bevat staatsbons die de overheid aan zichzelf leent. Het Zilverfonds wekt de illusie dat het vergrijzingsprobleem is opgelost, wat een hervorming van het pensioenstelsel minder urgent maakt. Het virtueel lege Zilverfonds wordt beheerd door een paar ambtenaren, tot de regering-Michel het in 2014 opdoekt.