1 jaar geleden. Tijdens de verkiezingscampagne van 2019 stellen verschillende partijen voor het minimumpensioen voor iedereen op te trekken naar 1500 euro. Mannen krijgen in ons land gemiddeld een pensioen van 1240 euro per maand, vrouwen 989 euro. In Duitsland zou dat 1365 euro zijn, in Frankrijk 1705 euro en in Nederland 1815 euro. Het voorstel duikt op in de verschillende preformatienota's. Sommige partijen willen het minimumpensioen toekennen na een loopbaan van 42 jaar, andere na 45 jaar. Het Planbureau waarschuwt dat de kostprijs van de maatregel kan oplopen tot meer dan 3 miljard euro.
...

1 jaar geleden. Tijdens de verkiezingscampagne van 2019 stellen verschillende partijen voor het minimumpensioen voor iedereen op te trekken naar 1500 euro. Mannen krijgen in ons land gemiddeld een pensioen van 1240 euro per maand, vrouwen 989 euro. In Duitsland zou dat 1365 euro zijn, in Frankrijk 1705 euro en in Nederland 1815 euro. Het voorstel duikt op in de verschillende preformatienota's. Sommige partijen willen het minimumpensioen toekennen na een loopbaan van 42 jaar, andere na 45 jaar. Het Planbureau waarschuwt dat de kostprijs van de maatregel kan oplopen tot meer dan 3 miljard euro. Nu. Het minimumpensioen van 1500 euro voor iedereen is voor de socialistische partijen PS en sp.a het sluitstuk van het Vivaldi-regeerakkoord. Tijdens de formatiegesprekken zetten die partijen de hakken in het zand. Er was weinig discussie mogelijk. Het minimumpensioen van 1500 euro zou er wel pas komen tegen 2024 en voor Belgen met een volledige loopbaan van 45 jaar. Dat maakt dat de groep die erop kan rekenen beperkt is. Kritiek is er op de kostprijs van de maatregel: 2,5 miljard euro aan het einde van de legislatuur. 10 jaar geleden. Voor het einde van de eeuw is het energieprobleem opgelost, voorspelt Dirk Fransaer, gedelegeerd bestuurder van VITO, de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek. Hij verwacht dat de kerncentrales langer openblijven, maar dat er geen worden bijgebouwd. Tegen 2050 zullen er voldoende alternatieven zijn. Fransaer wil onderzoek doen naar geothermie in Vlaanderen en dochterondernemingen openen in het buitenland. Hij gaat ervan uit dat de Oosterweelverbinding er niet zal liggen voor 2021, en dat op termijn 40 procent van de mensen kan thuiswerken. Nu. De eerste Vlaamse geothermiecentrale verwarmt sinds 2013 de gebouwen van VITO zelf. Hoewel kleine aardbevingen onrust veroorzaken in Dessel en Mol, investeren Vic Swerts (Soudal), Jan Tormans (Tormans) en Paul Lauwers (Profel) in Hita, een VITO-spin-off voor diepe geothermie. De Vlaamse kennisinstelling heeft dochters in China, India, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. De werken aan de Oosterweelverbinding zijn gestart en zijn ten vroegste afgerond tegen 2027. Het thuiswerken krijgt een stevige duw in de rug door de uitbraak van corona. 20 jaar geleden. Europa breekt op 10 augustus de gasmarkt open. De vraag naar gas, goed voor een vijfde van de verbruikte energie in West-Europa, zal tegen 2025 met de helft toenemen. Daarom wil Europa de vrije toegang tot het gasnetwerk voor derden invoeren. Een scherpe prijsdaling zit er niet in, omdat de gasprijs is gekoppeld aan de hoge olieprijs. De liberalisering blijft wellicht grotendeels dode letter, omdat de vrije keuze van leverancier in de praktijk beperkt is. De federale energieregulator CREG wil dat Distrigas zijn transport- en verkoopactiviteiten scheidt. Nu. De vraag naar gas daalt in Europa tussen 2009 en 2019 elk jaar met 1,3 procent, maar is toch nog goed voor 23,8 procent van de energieconsumptie (25,8% in België). De koppeling van de olie- en gasprijzen verdwijnt geleidelijk, deels door de doorbraak van vloeibaar gas en schaliegas. GDF Suez, het huidige Engie, schuift in 2008 de verkoopactiviteiten van Distrigas door naar Eni, dat die in 2012 samenvoegt met Nuon België. Dat fusiebedrijf wordt in 2018 gekocht door Eneco. De distributietak vervelt in 2004 tot Fluxys. Engie verkoopt in 2010 zijn aandelen aan de Belgische gemeentes.