Schoonmaakbedrijf CSU is gespecialiseerd in reiniging van gebouwen na branden.
...

Schoonmaakbedrijf CSU is gespecialiseerd in reiniging van gebouwen na branden.De één zijn dood is de ander zijn brood : dit gezegde kan bij de bvba CSU Special Technics en haar directeur Marcel Simons bijna letterlijk worden genomen. CSU is immers gespecialiseerd in de reiniging van gebouwen na een brand. "Hoe meer branden, hoe beter voor ons bedrijf. Want dit is een erg onzekere sector. Niet dat we jaren hebben dat het minder brandt, maar wél periodes." Afgelopen zomer was 'slapjes'. Vijf werknemers waren economisch werkloos," analyseert Simons de jongste cijfers. Maar het gemiddelde aantal oproepen het voorbije half jaar bedroeg 3,3 per dag. CSU biedt een volledig reinigingspakket aan : zowel de gebouwen, machines, de inboedel als het elektronisch materiaal. Twee derden van de activiteiten zijn huizen van particulieren, één derde bedrijven. Tot de "referenties" behoren de Slachthuizen van Anderlecht, textielbedrijf Goeters in Zele, hespenmaker Grega in Borgerhout. "Het komt er vooral op aan zo snel mogelijk de roetvervuiling weg te nemen. Roet kan zeer agressief zijn, vooral bij machines en elektronische apparatuur, en snel tot corrosie leiden". Snelheid geldt ook voor het personeel. CSU heeft 40 vaste mensen in dienst, maar op "hete" momenten kan het aantal, via de inschakeling van interims, oplopen tot 100. Het atelier in Londerzeel is volgestouwd met halvelings vergaan materiaal. Een televisie wordt bijvoorbeeld volledig uiteengehaald, ondergedompeld in een bad met gedistilleerd water, vervolgens gedroogd. "De slachtoffers zijn nog te veel geneigd alles weg te gooien. Maar door toedoen van de verzekeringen is er meer en meer een tendens naar het wegnemen van de roetvervuiling, minder naar de totale vergoeding". Een tendens die in België sinds zes jaar waarneembaar is. En overgewaaid komt uit het "zuinige" Nederland.Net als CSU overigens, een dochter van het Nederlandse schoonmaakbedrijf Cleaning Service Uden. Uden is een provinciestadje in Noord-Brabant. CSU Special Technics werd in 1992 opgericht en haalde vorig jaar een omzet van 100 miljoen. Het houdt zich bezig met reiniging na brand én de schoonmaak van voeding. Maar vorig jaar breidde de Nederlandse moeder de Belgische activiteit uit. CSU Vlaanderen en CSU Wallonie richten zich op de gewone schoonmaakmarkt. De volledige Belgische tak geeft werk aan 400 mensen en mikt dit jaar op een omzet van 380 miljoen frank. "We willen de gedane acquisities uitbouwen en verstevigen," zegt Marcel Simons. MARCEL SIMONS (CSU SPECIAL TECHNICS) Verzekeraars sturen veeleer aan op verwijdering van de roetvervuiling.