In de nieuwe Trends Top Bouw zijn de cijfergegevens van ongeveer 8600 bouwbedrijven samengebracht. Op de elektronische enquête die we vorige donderdag uitvoerden, kregen we van 270 ondernemers een antwoord binnen. En daaruit bleek duidelijk dat de stemming in de sector niet te best is.
...

In de nieuwe Trends Top Bouw zijn de cijfergegevens van ongeveer 8600 bouwbedrijven samengebracht. Op de elektronische enquête die we vorige donderdag uitvoerden, kregen we van 270 ondernemers een antwoord binnen. En daaruit bleek duidelijk dat de stemming in de sector niet te best is. Meer dan de helft van de ondernemers (52%) is van oordeel dat ze van dit jaar niet veel te verwachten hebben. Het wordt nog erger dan 2002, zeggen ze, en dat was al een miezerig jaar. Een derde onder hen verwacht ondanks alles toch een status-quo ten opzichte van 2002 en slechts 9% hoopt op een lichtje aan het einde van de tunnel.Aan de grondslag daarvan liggen het gebrek aan vertrouwen in de toekomst (36%) en de onzekerheid op het vlak van de tewerkstelling, een logisch gevolg van de huidige golf van afdankingen (22%). Het risico van een conflict in het Midden-Oosten speelt slechts bij 19% onder hen een rol. In dat verband tonen de Franstaligen (29%) zich veel ongeruster dan de Vlamingen (18%).Iets meer dan de helft van de ondernemers (51%) hoopt evenwel het personeelsbestand van de onderneming op peil te kunnen houden, maar ook daar zijn de regionale verschillen groot. In Vlaanderen voorspelt 28% een terugval van 1 à 10%, maar in Wallonië ziet 21% het aantal werknemers gelijk blijven. Op dit ogenblik wordt als belangrijkste probleem de conjunctuur gezien (37%), gevolgd door de concurrentie (19%) - die in Wallonië scherper aangevoeld wordt (26%) - en ook de druk op de marges (15%) en de moeilijkheid om aan gekwalificeerd personeel te raken.Daarom moeten de sociale lasten zo snel mogelijk naar beneden, dat vindt althans 37% nationaal en zelfs 47% in Wallonië. Een vermindering van de BTW-tarieven daarentegen lijkt de Franstaligen niet al te zeer te interesseren (7%), in tegenstelling tot de Vlamingen die er in 24% van de gevallen op aandringen. De administratieve en reglementaire rompslomp wordt dan weer in het zuiden (21%) als meer hinderlijk ervaren dan in het noorden van het land (12%).Nog een bekommernis is de povere kwaliteit van ons technisch en beroepsonderwijs, dat van vier op de tien bedrijfsleiders een onvoldoende krijgt. De verschillende maatregelen die door de regering genomen werden ten gunste van de sector genieten echter bijval (57%).Tony Coenjaerts [{ssquf}]