Plaag van bijberoepers/zwartwerkers
...

Plaag van bijberoepers/zwartwerkersHet fiscaal en sociaal gunstige statuut van "zelfstandige als bijberoep" legaliseert zwartwerk. Daarom pleit Rob Lenaers, de nieuwe voorzitter van de Nationale Confederatie van de Bouwsector (NCB) voor de afschaffing van de BTW-vrijstelling voor kleine ondernemingen. Sedert '93 kunnen aannemers met een jaaromzet van minder dan 225.000 frank (exclusief BTW) hun prestaties zonder BTW factureren. Zij zijn met andere woorden 21 % goedkoper dan de reguliere bouwbedrijven. Dit regime stimuleert nu heel wat bouwvakkers om "bijberoeper" te worden om hun zwartwerk na hun uren volkomen legaal wit te wassen. Als werknemer zijn ze in orde met hun sociale zekerheid, terwijl ze als zelfstandige tussen 16.30 en 21.00 uur hun baas beconcurreren tegen dumpingprijzen.Dat verstoort de markt en creëert werkloosheid, aldus Lenaers. Hierbij wijst de NCB-voorzitter op de voorlopige cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), waaruit blijkt dat het aantal zelfstandigen in bijberoep in de bouwsector gestegen is van 6500 naar 7500 in '94 (tegenover gemiddeld 133 tussen '84 en '93). Onder die dekmantel kunnen zwartwerkers praktisch niet meer gepakt worden. Daarom vraagt Lenaers de overheid de onderaannemers strenger te reglementeren : "Nu kan men zich voor sommige beroepen in het handelsregister inschrijven zonder diploma, vorming of ervaring. Dergelijke lage instapdrempel heeft negatieve gevolgen voor de kwaliteit, waar de klant de dupe van is. Prekwalificaties en erkenningsprocedures kunnen hier een oplossing bieden." Voorts stelt de NCB-voorzitter voor aanbestedingen onder de kostprijs te verbieden : "Bij het opstellen van hun offertes passeren sommige bedrijven eerst langs de juridische dienst om na te gaan wat de mogelijkheden van procederen zijn, vooraleer een (ultralage) prijs in te dienen, die dan achteraf rechtgezet kan worden door meerwerken en/of schadeclaims." In het raam van het jongste Toekomstcontract voor de werkgelegenheid vraagt Lenaers zich tenslotte af waarom de bouwsector nog altijd uitgesloten wordt van de Maribel-operaties : "Een verlaging van de sociale lasten voor constructiebedrijven die niet delokaliseerbaar zijn ! levert pas echt jobs op."ROB LENAERS (NCB-VOORZITTER) Pleit voor afschaffing van BTW-vrijstelling voor kleine ondernemingen.