Europa-cup ?
...

Europa-cup ?Een rapport van het Europese normalisatie-instituut CEN (dat standaarden uitwerkt voor allerlei goederen) schuift een Europese standaard naar voor voor borstimplantaties. Het zoveelste bewijs van de interventionistische trekjes van Europese "regelneven" ? "Neen, dit is een goeie zaak," vindt professor Paul Guelinckx, plastisch chirurg aan het Leuvense Gasthuisberg. "Als geneesheer is het moeilijk om strenge standaarden van buitenaf op te leggen. Daarom is een wettelijke tussenkomst aangewezen." Het 20 bladzijden tellende CEN-document beschrijft gedetailleerd de vereisten waaraan de prothesen, onder meer op het vlak van uitrekbaarheid en lekrisico's, moeten voldoen. Zo moet de prothese tot 4,5 keer kunnen worden uitgerokken. "Dat is niet overdreven," zegt Guelinckx, die jaarlijks zo'n 30 tot 40 niet-reconstructieve (dus louter esthetische) operaties uitvoert. "Als een vrouw paardrijdt of tennist moet zo'n prothese ernstige schokken kunnen ondergaan." Guelinckx zelf maakt meestal gebruik van siliconenprothesen van het Amerikaanse Mac Ghan. Die zijn tot drie keer zo duur als andere merken en kosten zo'n 18.000 frank per stuk (met erelonen en ligdagkosten inbegrepen tel je voor een implantatie tussen de 80.000 en de 200.000 frank neer, naargelang van de arts). De prothese-industrie is een booming business. Verleden jaar lieten zo'n 80.000 Europese vrouwen een esthetische borstoperatie uitvoeren, een stijging met 10 %. Guelinckx : "Eenzelfde trend doet zich voor in België." Even werd gevreesd dat de Europese Unie ook een standaard zou opleggen wat de omvang van de borstprothese betreft. "Maar op dat vlak bestaan grote culturele verschillen," verklaarde Pierre Comte, chief executive van protheseproducent Lipomatrix onlangs in de Sunday Times. "Vrouwen uit Latijnse landen willen immers grote implantaties, zoals ook de Amerikaanse een voluptueus uiterlijk willen." In het Noorden wil men een "natuurlijke look". Ook in België. "De Amerikaanse gekte van borsten à la Pamela Anderson is niet naar België overgewaaid," getuigt professor Guelinckx. "Vlaamse vrouwen houden het meestal op een B- of C-cup. Ook de natuurlijke look van onze dames verschilt op dat vlak met, bijvoorbeeld, onze noorderburen, waar men gemiddeld een grotere maat heeft." PAMELA ANDERSON De markt voor borstprothesen bloeit. Verleden jaar lieten zo'n 80.000 Europese vrouwen een esthetische borstoperatie uitvoeren, een stijging met 10 % ten opzichte van 1995.