Dag Vlaanderen.
...

Dag Vlaanderen.Op het Brusselse kantoor van Plant Location International (PLI), een dochter van Price Waterhouse, buigt partner Jan Scheers zich (met een veertigtal medewerkers) dag in dag uit over potentiële vestigingsplaatsen voor bedrijven in de wereld, hun pro's en hun contra's. Dat er tussen investeren in België en in Frankrijk significante verschillen bestaan, is een feit. PLI vergeleek Vlaanderen met de Noord-Franse regio Nord-Pas-de-Calais (extrapolatie naar andere Franse regio's is best verdedigbaar). Jan Scheers : "Vanuit het standpunt van de bedrijven zijn vier parameters relevant : de beschikbaarheid van terreinen (1), de kwaliteit van de vestigingsplaats (2), de kostprijs (3) en de algemene promotionele troeven van een streek (4). Qua bedrijventerreinen heeft Vlaanderen een dramatische achterstand. De vraag van investeerders gaat uit naar onmiddellijk beschikbare terreinen van gemiddelde tot grote omvang (van 5 tot 20 hectare), wat bijvoorbeeld in West-Vlaanderen quasi onvindbaar is. Als een bedrijf alleen met deze parameter rekening moet houden, is de keuze snel gemaakt. In Vlaanderen (de regering, de GOM's) ziet men het probleem wel in, maar wordt er niet snel genoeg iets aan gedaan. Parameter 2, de kwaliteit van de vestigingsplaats, valt in het voordeel van Vlaanderen uit. Maar : Nord Pas-de-Calais heeft hoegenaamd niet zoveel achterstand als soms wordt beweerd op het niveau van de Vlaamse regering. Parameter 3, de kostprijs, valt weer helemaal in het voordeel van de Fransen uit. Wij hebben daar met PLI gesofisticeerde modellen voor uitgestippeld, waarbij het te verwachten rendement voor een investerend bedrijf centraal staat. Het resultaat : het Franse kostenplaatje valt stukken gunstiger uit, en dit in verschillende sectoren (elektro-mechanica, voeding, metaalverwerking, logistiek). Parameter 4, de promotiecampagnes met eventuele subsidiestromen, valt voor de bedrijven alweer veel gunstiger uit in Frankrijk. In Vlaanderen proberen het Flanders Foreign Investment Office en de GOM's nu wat aan hun ontegensprekelijke achterstand terzake te tornen." Voor Jan Scheers en PLI staat het besluit duidelijk vast. Vlaanderen scoort, door het ontwikkelen van een specifieke wetgeving met fiscale voordelen, nog goed voor het aantrekken van headquarters en coördinatiecentra, alsook voor het lokken van distributiecentra. Maar wat manufacturing betreft, is Vlaanderen, onder meer ten opzichte van Frankrijk, hopeloos de strijd aan het verliezen. Jan Scheers : "Kapitaalintensieve investeringen, zoals in de chemie, komen nog naar Vlaanderen. Maar voor arbeidsintensieve activiteiten is Vlaanderen naar een no man's land aan het evolueren, wat van Frankrijk niet kan worden gezegd. De gevolgen zijn onoverzienbaar : want wie geen industrie heeft, ziet vroeg of laat ook de diensten aan zijn deur voorbijtrekken." JAN SCHEERS (PLI) Vlaanderen verliest van Frankrijk.