Noël Devisch zal koken als hij dit leest," schrijft Frans Crols in Trends van 28 november 2002 (blz. 112, 'Boerenpsalm 2002'). Hij maakt een vergelijking tussen het pleidooi van de Boerenbond voor een gezond en redelijk landbouwbeleid, binnen goed functionerende markten, en "agrarische nazibons... het Germaanse ras verpersoonlijkt door de boer, geworteld in de Duitse grond..." en nog enkele gelijkaardige verwijzingen.
...

Noël Devisch zal koken als hij dit leest," schrijft Frans Crols in Trends van 28 november 2002 (blz. 112, 'Boerenpsalm 2002'). Hij maakt een vergelijking tussen het pleidooi van de Boerenbond voor een gezond en redelijk landbouwbeleid, binnen goed functionerende markten, en "agrarische nazibons... het Germaanse ras verpersoonlijkt door de boer, geworteld in de Duitse grond..." en nog enkele gelijkaardige verwijzingen. Wij nodigen Trends uit om onze denkoefening toch eens door te nemen. Zij is gebaseerd op een dialoog met negen boerenleiders uit ontwikkelingslanden naar aanleiding van Wereldvoedseldag. U vindt dat onze boeren hun eigenbelang laten primeren en dat zij verhinderen dat ontwikkelingslanden "meegetrokken worden in de vaart der volkeren". De Vietnamese en Guatemalteekse boeren, wier koffie - die op de vrije markt wordt verhandeld - bijna waardeloos is geworden, zullen zich daar zeker goed bij voelen.Laten we duidelijk zijn: we hebben nog steeds het recht en de plicht om het lot van onze boeren te verdedigen, maar onze boeren pleiten niet voor corporatisme of voor blind protectionisme. De landbouw zit al een hele tijd niet meer zo in elkaar. Er zijn overigens heel wat minder tegenstellingen tussen de boeren van het Noorden en het Zuiden.De tijd van de boterbergen en melkplassen is voorbij. Wij pleiten voor een zorgzaam beleid, dat inderdaad op aanbodbeheersing is gebaseerd, dat zorgt dat er concurrentie is waar er concurrentie nodig is, en dat een antwoord geeft op wat de maatschappij van landbouw verwacht. Dat heeft met corporatisme totaal niets te maken. De Boerenbond vindt daarenboven dat we voor de geregeld ineenstortende wereldmarkten oplossingen moeten zoeken waar ook boeren in ontwikkelingslanden mee kunnen leven. Wat is daar verkeerd aan? Boeren kunnen niet anders dan aandacht vragen voor de monopolies waarvan ze het slachtoffer zijn. Er is onvoldoende concurrentie tussen opkopers, en je hebt geen goede markten zonder goede concurrentie.Kijk naar de koffiemarkt, of naar de rijstmarkt, of naar de katoenmarkt: overal staan boeren machteloos. Die vaststelling delen wij met boeren uit ontwikkelingslanden. Waar haalt Trends het vandaan om hier de vergelijking te maken met antisemitisme? Dit gaat ons begrip te boven. We nodigen u met aandrang uit om de feiten en het werkelijk functioneren van wereldmarkten eens te bekijken. Of om het met de woorden van professor R. Jenkins, in een recente analyse van de koffie- en suikermarkten, te zeggen: "Wake up and smell the coffee".Noël Devisch, Voorzitter Boerenbond,