MONSANTOFOBIE.
...

MONSANTOFOBIE.Twee jaar geleden werden de katoenvelden van zuidelijk India getroffen door een vraatzuchtige worm. De vernietiging van de oogst en de hoge schuldenlasten dreven ondertussen 1500 katoenboeren tot zelfmoord. Deze tragedie had vermeden kunnen worden door Bollgard, genetisch gewijzigd katoenzaad van Monsanto, en een vrijere markt. De Indiase regering manipuleert al 50 jaar de katoenprijs naar beneden. Op dinsdag 11 mei was de Indiase landbouwvereniging Kisan op bezoek in Brussel. Paul Muys van EuropaBio, een bedrijfstakorganisatie van de biotechnijverheid: "Kisan vertegenwoordigt boeren van 14 Indiase staten en werd gesticht om de neergang van de plattelandseconomie te keren en de economische vrijheid te verdedigen, incluis het recht op de moderne biotechnologie." Kisan bereist Europa en ontmoet landbouwers, verbruikersverenigingen, politici, wetenschappers, NGO's en industriëlen. De katoenhandel kwam na de Britse raj (overheerser) in handen van Indiase overheidsinspecteurs die de law and order van hun voorgangers verlaten hebben, schrijft Kisan in een memorandum. Zwarte markt, corruptie, parallelle economie, smokkel en general maffialike rule zijn de gevolgen. Kisan: "Enkel vrijheid, concurrentie en de vrije markt kunnen de aftakeling stoppen." Bollgard kwam op de Amerikaanse markt in 1995. Maharashtra Hybrid Seeds, een partner van Monsanto, bezaaide Indiase proefvelden om Bollgard vrij te geven in 2000. Het GGO-zaad Bollgard werd een steen des aanstoots. Beschuldigingen dat Bollgard een terminator gene zou bevatten dat zaden steriliseert, veroorzaakten een hetze. Dr. Guido Boeken van Monsanto Europe: "Dat is een grove en onjuiste beschuldiging. Terminator genes zijn nog nooit getest in het veld, laat staan aanwezig in verkoopbare producten. Dit fabeltje is typisch voor de onzorgvuldige wijze waarop het debat over de GGO's gevoerd wordt." Bollgard werd het symbool van de vijand voor ecologisten, linkse activisten en tegenstanders van multinationals. Zij beweren dat de hightechzaden onvoorziene schade zullen berokkenen aan de Indiase landbouw en de kleine boeren dieper in de schulden zullen drijven. Monsanto kreeg tegenwind in de staat Andhra Pradesh, waar de katoenworm het hevigst huishield. De overheid verbood verdere proeven nadat boeren de proefvelden bestormden en verbrandden.Met of zonder biotechnologie is India toe aan een nieuwe groene revolutie. De Indiase landbouwproductiviteit bedraagt voor de meeste teelten de helft van de Chinese en 200 miljoen Indiërs zijn ondervoed.Frans Crols