Het beurshuis Petercam belegt met zijn Equities Afrivaluefonds in landbouw. Een recente enquête van de Boerenbond wijst op toenemend boerenoptimisme. En vooral: het aantal investeringdossiers klimt.
...

Het beurshuis Petercam belegt met zijn Equities Afrivaluefonds in landbouw. Een recente enquête van de Boerenbond wijst op toenemend boerenoptimisme. En vooral: het aantal investeringdossiers klimt. "Het economische klimaat in de land- en tuinbouw is duidelijk verbeterd. Het aantal investeringdossiers klom duidelijk in 2007", merkt een voorwaar niet langer klagende Fons Beyers, adviseur bij de studiedienst van de Boerenbond. "Vooral in de glastuinbouw merken we een sterke toename", duidt Beyers. "Er wordt per dossier zwaar geïnvesteerd. Een investering van één miljoen euro in warmtekrachtkoppeling is echt niet overdreven veel. Als reactie op de hoge energieprijzen, gaan de boeren zelf energie winnen. Ze verkopen hun overtollige elektriciteit via het distributienetwerk". Ook in de varkenshouderij klimmen de investeringen. De gewijzigde mestwetgeving maakt groeien weer mogelijk. Fons Beyers merkt niets van een toenemende kredietschaarste bij de banken. "De banken werken positief mee. Land- en tuinbouw is een van de minder risicovolle sectoren". De Vlaamse landbouwers kunnen voor hun investeringen ook steun vragen bij de overheid, via het VlaamsLandbouwInvesteringsFonds (VLIF). Gilbert Van den Brempt, het afdelingshoofd structuur en investeringen, ziet nog een extra investeringskanaal. Bij de 'verbreding in de landbouw', bijvoorbeeld hoevetoerisme en -producten. Het VLIF-investeringbedrag klom de voorbije drie jaar systematisch. Van 450 miljoen euro in 2005, naar 500 miljoen in 2006. Het vorige jaar klokt wellicht af op 550 miljoen euro. En de Boerenbond doet met Agri Investment Fund (AIF) nog een extra stap. Het fonds zal participeren in innoverende projecten. Ook in lacunes in de landbouwsector die door de markt niet of onvoldoende worden opgepikt wil AIF een ondersteunende rol spelen. Voorzitter Noël Devisch geeft het voorbeeld van een mestverwerkend bedrijf dat AIF verwierf: "Mestverwerking is een typische risicodragende activiteit met een hoge technologische moeilijkheidsgraad, maar waarvan de rendabiliteit te laag is om door de landbouwmarkt voldoende te worden ondersteund. Daar kunnen wij met het AIF een rol spelen. Momenteel loopt ook een aantal innoverende projecten rond nieuwe variëteiten van appelen en peren." Het fonds - dat nog maar in de steigers staat - kreeg 1 miljoen euro aan startkapitaal mee, maar Devisch zegt dat de werkingsmiddelen eigenlijk niet vastliggen. "Indien een project zich aandient, dan bekijken we dat. Het is niet de doelstelling er een fonds van te maken met een enorme return. Het moet de landbouwsector ondersteunen in die segmenten waar de markt onvoldoende op inpikt." L.D. /W.R