Nils Van Dam werd in volle coronaperiode als nieuwe CEO van Milcobel het veld ingestuurd met een specifieke opdracht: zorgen voor een hogere melkprijs en meer winst.
...

Nils Van Dam werd in volle coronaperiode als nieuwe CEO van Milcobel het veld ingestuurd met een specifieke opdracht: zorgen voor een hogere melkprijs en meer winst. Is dat gelukt? NILS VAN DAM. "Toen ik bij Milcobel begon, zat het bedrijf in een crisis. Dankzij een intens transformatieplan konden we de verandering op gang brengen. Onze melkveehouders voelden de crisis het hardst. Begin dit jaar zijn we aan een opwaartse beweging begonnen. Vijf maanden op rij hebben we onze melkprijs verhoogd, in totaal een aanzienlijke 6 euro per 100 liter. De helft van die stijging is het gevolg van onze structurele verbeteringen, efficiëntieverhoging, besparingen en onze focus op toegevoegde waarde door de juiste productkeuzes te maken. De andere helft is het gevolg van het opnieuw aantrekken van de internationale zuivelmarkt." Hoe ziet u de relatie met de landbouwers evolueren? VAN DAM. "Landbouwers zijn essentieel voor onze maatschappij. Zij zorgen voor authentiek, lokaal en natuurlijk voedsel op ons bord, en zorgen mee voor de natuur. Nog te vaak wordt met scherp geschoten op de sector. We moeten de boer en de burger opnieuw verbinden. Ik nodig het beleid uit om nog meer in dialoog te gaan met onze landbouwers. Beschouw hen als een deel van de oplossing, niet als het probleem. En we moeten durven kijken naar een correcte verloning in de hele keten. Als coöperatie hebben wij daar een rol in te spelen. Wij keren onze volledige winst uit aan onze melkveehouders." Waaraan heeft u het voorbije jaar de meeste tijd gespendeerd? VAN DAM. "Ik heb me verdiept in de details van de markt en het bedrijf, en een analyse gemaakt van wat beter kon. Daarna moesten we snel actie ondernemen. De nadruk lag vooral op financiële en operationele zaken. Een sterk managementteam hebben, besparings- en efficiëntieprojecten doorvoeren, knopen doorhakken en tegelijkertijd een strategische richting voor de toekomst bepalen. "In een tweede fase kon ik me meer toeleggen op de optimalisatie en de versterking van onze klantenwerking en marktfocus. Daarnaast bouw ik met het team aan een sterke bedrijfscultuur. Dat gaat over het verduidelijken van onze strategie, in dialoog gaan, mensen motiveren en verbinden, en ervoor zorgen dat onze medewerkers en melkveehouders opnieuw ambassadeurs van Milcobel kunnen worden." Hoever staat het met het strategische plan 2025 & Beyond? VAN DAM. "Dat plan kreeg de naam Feniks. We hebben een sterkere organisatie op poten gezet, met klantenservice en kwaliteit als prioriteiten. Daarnaast focussen we op operationele verbeteringen en de versterking van de financiële stabiliteit van onze coöperatie. We hebben snel een nieuw langetermijnfinancieringsplan kunnen realiseren. Bovendien streven we met onze Compass-besparingsoperatie naar 50 miljoen netto recurrente besparingen tegen 2025. We doen al 10 miljoen euro beter dan gepland en we zullen dit jaar al meer dan 30 miljoen euro netto besparingen realiseren."