SUBSIDIES.
...

SUBSIDIES.In de Europese luchtvaart vormen de subsidies die verschillende staten nog altijd aan hun nationale luchtvaartmaatschappij toekennen een van de grootste obstakels voor de vrije concurrentie. In '93-'94 vloeide dankzij dergelijke subsidies 6 miljard ecu naar nationale luchtvaartmaatschappijen waaronder ook naar Sabena. De Europese Commissie, die het Amerikaanse Big Bang-experiment in Europa niét wil herhalen, hanteert het principe van de geleidelijke liberalisering. Daarbij stelt ze een geleidelijke afbouw van de subsidies voorop en hanteert sinds '94 de vuistregel : one time last time. Zo heeft de Commissie sinds '94 de injectie van overheidsgeld goedgekeurd aan Air France, Aer Lingus, Iberia, Olympic Airways en TAP. En loopt momenteel een onderzoek naar een herstructureringspakket ten belope van 1,5 miljard ecu aan Alitalia.Niettegenstaande de liberalisering van de Europese luchtvaart al eind jaren '80 is ingezet het finale pakket wordt op 1 april gelanceerd is er in praktijk weinig veranderd. Of zoals Neil Kinnock, Europees Commissaris voor Transport, het formuleert : "Er is geen dramatische daling van de prijzen, geen spectaculaire verdwijning van grote luchtvaartmaatschappijen, geen substantiële penetratie van binnenlandse markten door buitenlandse luchtvaartmaatschappijen." Volgens een studie van het directoraat-generaal VII (Transport) zijn de tarieven voor intra-Europese vluchten sinds '90 met gemiddeld 5 % gedaald. Voor routes waarop meer dan twee luchtvaartmaatschappijen vliegen, waren de prijsdalingen iets scherper. British Midland berekende in zijn rapport " Clearing the Flight Path for Competition" dat de prijs voor een business-classticket met gemiddeld 20,5 % is verminderd op de zes Europese routes (van Londen naar Parijs, Dublin, Frankfurt, Brussel, Zürich en Nice) waar de maatschappij het duopolie van de twee nationale luchtvaartmaatschappijen heeft doorbroken. In hetzelfde rapport toont British Midland het positieve effect aan van verhoogde concurrentie en verlaagde prijzen op het aantal vervoerde passagiers. Tussen '86 en '94 nam het aantal passagiers op de veertig drukste Europese routes toe met 53 % voor die routes die werden aangevlogen door twee luchtvaartmaatschappijen. Op routes die werden aangevlogen door meer dan twee luchtvaartmaatschappijen bedroeg de stijging over die 9 jaar 81 %. NEIL KINNOCK (EUROPEES COMMISSARIS VOOR TRANSPORT) De subsidies die de Europese lidstaten nog altijd toekennen aan hun nationale luchtvaartmaatschappijen vormt een van de grootste obstakels voor de vrije concurrentie.