Op 5 december is het Wereldbodemdag en vindt in ons land een congres plaats over agro-ecologie. Dat soort landbouw stelt de kwaliteit van de bodem centraal, en dat is nodig nu onze ...

Op 5 december is het Wereldbodemdag en vindt in ons land een congres plaats over agro-ecologie. Dat soort landbouw stelt de kwaliteit van de bodem centraal, en dat is nodig nu onze bodems steeds dunner en schraler zijn. Niet langer ploegen, gronden na de oogst niet bloot laten liggen, teeltrotatie, tientallen gewassen telen in plaats van vier of vijf, en uiteraard geen pesticiden of kunstmest gebruiken. Agro-ecologie bewijst bovendien dat landbouw en natuurbeheer kunnen samengaan, en dat is dringend nodig om het stikstofprobleemop te lossen. Toch is het geen zwart- witverhaal van agro-ecologie versus industriële landbouw. Je zou eerder kunnen zeggen dat de bioboeren de early adopters zijn en dat hun innovaties gaandeweg overgenomen worden in de klassieke landbouw. Een paar jaar geleden was de bodem nauwelijks een heet hangijzer, nu gaan steeds meer landbouwers naar opleidingen agro-ecologie.