De plantagemaatschappijen hadden vorig jaar te kampen met de forse terugval van de palmolieprijs. Uiteindelijk strandde de gemiddelde prijs op 622 dollar per ton, een daling met 24,2 procent tegenover 2014 (toen 821 dollar per ton). Sinds begin dit jaar is die prijs alweer met 15 procent hersteld.
...

De plantagemaatschappijen hadden vorig jaar te kampen met de forse terugval van de palmolieprijs. Uiteindelijk strandde de gemiddelde prijs op 622 dollar per ton, een daling met 24,2 procent tegenover 2014 (toen 821 dollar per ton). Sinds begin dit jaar is die prijs alweer met 15 procent hersteld. De palmolieproductie van de Antwerpse plantagegroep Sipef steeg vorig jaar met 8,35 procent tot 268.488 ton. In het vierde kwartaal bedroeg de toename zelfs 11,28 procent, tot 69.472 ton. De eigen productie steeg op jaarbasis met 8,62 procent tot 219.623 ton. De mature plantages in Indonesië zetten een sterk vierde kwartaal neer: de productiviteit van Tolan Tiga in Noord-Sumatra ging vooruit met 13,55 procent tot 15.145 ton en op jaarbasis met 5,16 procent tot 65.895 ton. De productie van Agro Muko in Zuid-Sumatra steeg met 10,47 procent tot 18.499 ton, maar daalde op jaarbasis met 0,08 procent naar 77.704 ton. De jonge plantages realiseerden een sterke productiegroei. De opbrengst van UMW en TUM in Noord-Sumatra klom in het vierde kwartaal met 5807 ton of 35,51 procent, en met 19.530 ton op jaarbasis (+42,29%). Hargy Oil Palms op Papoea-Nieuw-Guinea bracht 16.524 ton meer op, een stijging met 8,21 procent (56.494 ton of +12,97 % op jaarbasis). Om de capaciteit van de molens optimaal te benutten kocht Sipef extra palmolievruchten aan bij derden. Daar is er een toename van 7,15 procent op jaarbasis tot 48.865 ton. De omzet daalde met 21 procent tot 225,9 miljoen dollar. De productiekosten bleven goed onder controle door een sterke kostenbeheersing en de daling van de lokale munten tegenover de Amerikaanse dollar. De brutowinst zakte tot 44,2 miljoen dollar (-44%), waarbij het aandeel van palmolie terugviel van 91,1 naar 85,8 procent. De aanhoudend zwakke prestatie van de rubberactiviteiten leidde in 2015 tot een brutoverlies van 1,4 miljoen dollar. Positief is dat Sipef erin slaagde zijn verouderde rubberplantage Galley Reach op Papoea-Nieuw-Guinea te verkopen tegen ongeveer de boekwaarde (7 miljoen dollar). De nettowinst daalde met 59,8 procent tot 21,1 miljoen dollar. Het brutodividend daalt op basis van de onveranderde pay-outratio van 30 procent naar 0,6 euro per aandeel, tegenover 1,25 euro per aandeel vorig jaar. Sipef plantte vorig jaar 2185 hectare palmplantages, waardoor het eind 2015 uitkwam op 57.900 hectare. Het behoudt de ambitie om zijn areaal het komende decennium zonder structurele schuldopbouw uit te breiden tot minstens 75.000 hectare. Het groeitempo zal door de lagere inkomsten wel vertragen, met een klemtoon op Indonesië. De nettoschuldpositie verdubbelde het voorbije jaar tot 50,5 miljoen dollar. De eigen palmolieproductie - die vrijwel stabiel bleef in januari en naar verwachting licht toeneemt in 2016 - had niet te lijden onder het weerfenomeen El Niño. Toch ziet Sipef een duidelijk effect op de markt, wat dit jaar leidde tot een prijsstijging. Maar veel meer opwaarts potentieel ziet het management op korte termijn niet. Tot nu werd 27 procent van de verwachte productie verkocht tegen 649 dollar per ton. Sipef verwacht dit jaar een licht lager resultaat dan in 2015. We zijn iets optimistischer en zien in het lage koersniveau slechts een beperkt neerwaarts risico. Voor hogere koersen is het wachten op een verder herstel van de palmolieprijs. Het opwaartse potentieel op lange termijn blijft overeind. Danny Reweghs