Een bedrijfswagen is zowel voor werkgevers als werknemers aantrekkelijk. Voor de werkgever zijn de meeste kosten grotendeels aftrekbaar. De werknemer op zijn beurt spaart heel wat geld uit. Hij hoeft zich immers geen auto aan te schaffen of geld uit te geven aan een verzekeringspremie, belastingen, onderhoudskosten of brandstof.
...

Een bedrijfswagen is zowel voor werkgevers als werknemers aantrekkelijk. Voor de werkgever zijn de meeste kosten grotendeels aftrekbaar. De werknemer op zijn beurt spaart heel wat geld uit. Hij hoeft zich immers geen auto aan te schaffen of geld uit te geven aan een verzekeringspremie, belastingen, onderhoudskosten of brandstof. Een werknemer die zijn auto alleen voor het werk gebruikt, geniet niet van een "voordeel van alle aard" en moet bijgevolg ook geen belastingen betalen. Het plaatje ziet er helemaal anders uit wanneer hij de bedrijfswagen ook privé gebruikt. De verplaatsing van thuis naar het werk valt onder die persoonlijke doeleinden. In dat geval vormt de bedrijfswagen een onderdeel van het loon, en zal de werknemer er ook op belast worden. De werknemer hoeft alleen de forfaitaire en niet de reële waarde van het voordeel te betalen.Om de waarde van het voordeel na te gaan, zal de werknemer de privé-kilometers moeten vermenigvuldigen met een forfaitair bedrag dat afhankelijk is van het fiscale vermogen van de bedrijfswagen. Voor een bedrijfsauto met een fiscaal vermogen van 10 pk, bedraagt de forfaitaire vergoeding 0,2814 euro per kilometer ( zie tabel). De fiscus gaat ervan uit dat de werknemer voor privé-doeleinden minstens 5000 kilometer per jaar aflegt. Ook al vreet u minder kilometers, dan nog blijft dat minimum van 5000 kilometer gelden. De werknemer uit het voorbeeld zal dus rekening moeten houden met een extra belastbaar inkomen van 1407 euro, wanneer hij voor persoonlijke doeleinden 5000 kilometer gereden heeft. Het minimum van 5000 kilometer is echter steeds moeilijker vol te houden en zal naar alle waarschijnlijkheid worden opgetrokken. Dit zal natuurlijk het voordeel van bedrijfswagens doen verkleinen. Deel van de kosten betalenDe werknemer moet het voordeel van alle aard in zijn belastingaangifte vermelden. Vaak wordt het gebruik van een firmawagen gecompenseerd door een netto-inhouding op het loon. Wanneer de werknemer zelf de kosten, of een deel ervan, voor de bedrijfswagen betaalt, zal het voordeel van alle aard met dit bedrag verminderd worden. Voor de werknemer is het dus voordelig dat het voordeel op zijn loonfiche vermeld wordt. Minder gunstig voor de werknemer is wanneer de werkgever een factuur stuurt. Voor de baas is dat wél positief, want via die formule krijgt hij extra inkomsten. Het bedrag op de factuur komt overeen met de forfaitaire waarde van het voordeel.Sinds 1 januari 1997 beschouwt de RSZ het privé-gebruik van een bedrijfswagen niet meer als een voordeel in natura, dat onderworpen is aan de normale socialezekerheidsbijdragen. De wet voorziet wel in een solidariteitsbijdrage van 33%, die volledig door de werkgever betaald moet worden over het forfaitair geraamde voordeel. Voor de waarde van het voordeel worden dezelfde regels gehanteerd als bij de fiscaliteit. Ook hier wordt dus uitgegaan van een aantal privé-kilometers per jaar die zoveel mogelijk met de realiteit moeten overeenkomen en waarbij uitgegaan wordt van een minimum van 5000 kilometer, vermenigvuldigd met het kilometertarief. Voor het gebruik van een gsm die de werkgever aan zijn personeel ter beschikking stelt, geldt ongeveer hetzelfde principe. De kosten van de privé-gesprekken moeten bij de werknemer belast worden. Wanneer hij voor het privé-gebruik zelf een bijdrage betaalt, wordt hij niet belast op het voordeel in natura. Voorlopig zijn er nog geen regels omtrent een forfaitair bedrag. De werkgever kan bijvoorbeeld wel het privé-gebruik beperken door met de werknemer een maandelijks bedrag overeen te komen.Melanie De Vrieze [{ssquf}]Uw bedrijfswagen is belastbaar als u hem ook privé gebruikt - en daar valt ook het woon-werkverkeer onder.