Sensotec vervaardigt hulpmiddelen voor gehandicapten en maakt daarbij dankbaar gebruik van de technologie van Lernout & Hauspie Speech Products.
...

Sensotec vervaardigt hulpmiddelen voor gehandicapten en maakt daarbij dankbaar gebruik van de technologie van Lernout & Hauspie Speech Products.Brailleschrift heeft een lange traditie als hulpmiddel voor mensen met een ernstige leeshandicap en krijgt nu een nieuw elan door recente ontwikkelingen in de informatica. In die marktniche heeft de in 1986 opgerichte nv Sensotec zich stevig genesteld. De bal ging aan het rollen met een vraag naar hulpmiddelen van het doven- en blindeninstituut Spermalie. Zo kwam het eerste project tot stand : een toestel dat braille kon omzetten naar gewoon schrift. Al spoedig kwamen er vragen uit de markt om nog andere hulpmiddelen te ontwikkelen. Het tweede apparaat was een notitietoestel voor blinden, een computertje iets kleiner dan een A4-pagina. Dit najaar stelde Sensotec een nieuw model voor : de EuroScope. Het is te vergelijken met een organiser en maakt gebruik van de tekst-naar-spraak-technologie van de West-Vlaamse tweeling Lernout & Hauspie Speech Products. Sensotec stond ook mee aan de wieg van de eerste elektronische krant in Vlaanderen : de DiGiKrant. "Samen met de Onderzoeksgroep Documentarchitecturen van de KU Leuven hebben we in het begin van de jaren '90 meegewerkt aan een Europees project dat tot doel had om elektronische documenten toegankelijk te maken voor visueel gehandicapten. Voor dat project hebben wij de browsersoftware ontwikkeld. Die ervaring is goed van pas gekomen om in samenwerking met de vzw De Braillekrant en de Vlaamse Uitgevers Maatschappij ( VUM) een elektronische krant voor visueel gehandicapten op te starten," vertelt gedelegeerd bestuurder Luc Desmet niet zonder trots. Sedert 1 mei 1997 kan De Standaard dagelijks op diskette of via e-mail worden gelezen. Andere titels zoals Het Nieuwsblad en Het Volk staan in de steigers. Het Brugse bedrijf exporteert 20 % tot 30 % van zijn productie naar Nederland, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Zweden en Oostenrijk. "Wij denken er wel aan de Atlantische Oceaan over te steken, maar voor het ogenblik is de uitbreiding van onze markt binnen de EU prioritair," aldus Desmet. Met elf werknemers werd vorig jaar een omzet van 50 miljoen frank gerealiseerd. In eigen land wordt rechtstreeks aan particulieren geleverd, in het buitenland via dealers. LUC DESMET (SENSOTEC) Vanuit Brugge worden hulpmiddelen voor mensen met een leeshandicap aan diverse Europese landen geleverd.