MARIO FLEURINCK
...

MARIO FLEURINCKCrisis is ontspanning. Menig econoom en politicus huivert bij die gedachte en laat ons liever geloven dat alleen groei en hard werken, gecombineerd met perspectiefloze saneringen de enige mogelijke uitweg betekenen. Sterkte door verscheidenheid en respect voor diversiteit in demografie, opleidingsniveaus en cultuur vormen in tijden van economische heroriëntering de basis voor een creatieve businessomgeving. Leve de creatieve geest, hij die denkt in termen van heroriëntering en crisis uit zijn geest bant. Uiteraard maken we allen deel uit van een groot geheel en is een idealistisch romantisch beeld van de toekomst makkelijker neer te schrijven dan er ook daadwerkelijk structuren voor te creëren. Grote geesten zoals Boeddha, de dalai lama en recenter Steve Jobs hadden zo hun geijkte methodes, waar ze steeds op terugvielen bij ingrijpende heroriënteringsmomenten. Acceptering, gezondheid, meditatie, natuur en buiten zichzelf treden vormden de basis van hun energetische tegengif. Niet harder werken en kortzichtig saneren, maar op basis van hernieuwde waarden een positief toekomstbeeld tekenen. Vaak ontwikkelden zich daaruit succesproducten. Die kernbegrippen actualiseren en toepassen op hypercompetitieve en volatiele markten lijkt geen sinecure, maar dat is het wel. Accepteren dat economische activiteiten en machtscentra verschuiven is enkel moeilijk voor wie binnen bestaande kaders blijft denken of werkt in organisaties die aan het einde van hun productlevenscyclus zitten. Dat inzien is de sleutel tot een fijne toekomst. Mijn innerlijke rust haal ik nu eenmaal uit het feit dat alles in beweging is en ik niet hoef vast te houden aan één structuur. Wie met de richting van de zon mee kijkt zal nooit verblind raken en altijd stralende mensen zien, aangezien de meeste mensen in de richting van de zon lopen, krijg je de kans hen recht in de ogen te kijken. Bovendien bepaal je zelf het tempo. Een ander voordeel van heroriëntering is tijd. Deadlines zijn er minder strikt, ongebreidelde creativiteit ontstaat nu eenmaal niet met de stopwatch in de aanslag. Creatieve geesten leven ook langer, niet volgens de levensverwachtingsstatistiek van de OESO, maar wel volgens de nog weinig gebruikte levensintensiteit-eenheid. Niet het aantal jaren telt, maar wel de intensiteit waarmee we het leven beleven. En intens betekent niet snel, hard en furieus. Intens betekent: in harmonie met de omgeving, zorgzaam, eerlijk en duurzaam. Zou het aan de kruisbestuiving binnen Limburg liggen en gedij ik nu eenmaal beter in deze groene, duurzame, diverse en hartelijke smeltkroes? Ik geloof het wel, voor iedereen is er wel één plekje waar hij tot zijn of haar recht komt. Je zou er stil van worden. Stilte is de derde methode. Creatieve mensen slapen meer en genieten van echte stilte. Een goede vriend leerde me onlangs nog dat de kunst van het antwoord soms bestaat in het onbeantwoord blijven; laat de stilte aanzetten tot reflectie. Niet antwoorden kan ook betekenen dat we het antwoord schuldig blijven. Dat heet kwetsbaarheid en het brengt ons bij de natuur, de vierde methode. Nergens zijn er minder regels en is de diversiteit groter. Voor elk ecosysteem zijn er een klimatologisch profiel en een evolutie. Crisissen bestaan er niet, enkel wanneer de mens of een externe impact de harmonie verstoort, verdwijnen er deelsystemen. Pas dat toe op de globalisering en alles lijkt gewoon logisch, zo eenvoudig dat men erdoor buiten zichzelf kan treden, de vijfde methode. Buiten zichzelf treden heeft voor een kind gebleven fantast als ik helemaal niets te maken met esoterie, maar wel met het onbevooroordeeld kijken naar opties. Ik hou van kleur in het leven, wanneer verf schadelijk is voor de leefomgeving denken we beter na over mogelijkheden om zonder verf kleuren te maken. Wie doet dat beter dan eender wie anders? Juist, de natuur en meer bepaald een vlinder of bonte bloemenpracht. Daarvoor zijn we niet naar Berkeley, MIT of Oxford gegaan. Nee, we hebben het ontdekt in de tuin en omdat de heroriënteringsperiode ons de kans geboden heeft bestaande scenario's te verlaten, in stilte en dicht bij de natuur te reflecteren. Niet geremd door structuur of vooroordelen hebben we misschien wel de basis gelegd voor een nieuw businessproject. Of we daar nu state-of-the-arttechnologietoepassingen voor gebruiken of tot op nanoschaal structuren analyseren en bestuderen maakt niets uit. Het is ingegeven door de tijdsgeest en past in de evolutie. Blijf spoken, Grote Geesten! De auteur is CEO van Melotte en oprichter van Innocrowd.Leve de creatieve geest, hij die denkt in termen van heroriëntatie en crisis uit zijn geest bant.