De audit van de vastgoeddochters van NMBS door E&Y oogt niet fraai. Enkele managers zijn ontslagen. Is dat voldoende?

INEZ DE CONINCK. "Als partij hebben we altijd bedenkingen geopperd bij de vastgoeddochters van de NMBS. Vastgoed is geen kerntaak van een spoorwegoperator. Ook al staat er in Luik een opvallend bouwwerk, als reiziger heb je daar weinig aan. Wat ons betreft, mag de NMBS die vastgoeddochters afstoten.
...

INEZ DE CONINCK. "Als partij hebben we altijd bedenkingen geopperd bij de vastgoeddochters van de NMBS. Vastgoed is geen kerntaak van een spoorwegoperator. Ook al staat er in Luik een opvallend bouwwerk, als reiziger heb je daar weinig aan. Wat ons betreft, mag de NMBS die vastgoeddochters afstoten. "Het deksel gaat eindelijk van de beerput. Daar ben ik blij om. We willen dan ook graag tot op het bot onderzoeken hoe dit kon gebeuren. Het is sterk dat Eurostation de wettelijke procedures bij het toekennen van overheidsopdrachten naast zich neerlegde. De N-VA zou dan ook graag willen weten aan wie die opdrachten zijn gegund. Ik zeg niet dat er strafbare feiten zijn gepleegd, maar er zijn wel voldoende elementen naar boven gekomen om te onderzoeken of een juridische procedure nodig is." DE CONINCK. "Dat is een zaak voor de regering. Voorlopig blijkt uit de audits dat hij niets heeft misdaan. Overigens zit ook Jo Cornu in de raad van bestuur bij Eurostation. De audit is er gekomen op verzoek van minister Jacqueline Galant. Ik ben blij dat deze regering verandering brengt en vertrouw erop dat de minister de juiste beslissing neemt." DE CONINCK. "Zo'n benchmarking is interessant, wat er achteraf met de bevindingen gebeurt, maakt echter het verschil. Het aanbod in landelijke gebieden schrappen, is niet hetzelfde als loketten sluiten. Mensen in landelijke gebieden hebben een auto. Je moet maken dat ze een volwaardige en vlotte verbinding hebben naar het station. Een goede fietsverbinding is dan soms interessanter dan een sporadische bus." DE CONINCK. "Minister Galant heeft gezegd dat ze tegen 2017 een nieuwe dienstregeling wil. Het doel moet zijn meer reizigers aan te trekken. Het lijkt misschien het makkelijkst zulke stations te sluiten, maar het is daarom niet het beste. Je moet je afvragen hoe je een volwaardig alternatief voor de auto kunt bieden. Dat kan als je eerder in knooppunten denkt en je de overstap naar openbaar vervoer interessanter maakt." DE CONINCK. "De N-VA schuift Johnny Thijs naar voren als onafhankelijk bestuurder, niet als voorzitter. De taalpariteit is dus geen probleem. Als hij voorzitter zou worden, dan dreigt er wel een probleem met de taalpariteit. Misschien is dat een aanleiding om aan die logge structuren te sleutelen en voorop te stellen dat je bekwame mensen als bestuurders kiest." In Tweespraak laten we iemand aan het woord die in de actualiteit staat.ROELAND BYL