Eigenlijk zijn we een zeer jonge bank", zegt Paul Lembrechts halverwege het gesprek. Daarmee bedoelt hij dat BKCP, ondanks zijn tachtigjarig bestaan, pas sinds de integratie van de regionale banken in 2009 als één organisatie werkt.
...

Eigenlijk zijn we een zeer jonge bank", zegt Paul Lembrechts halverwege het gesprek. Daarmee bedoelt hij dat BKCP, ondanks zijn tachtigjarig bestaan, pas sinds de integratie van de regionale banken in 2009 als één organisatie werkt. Het voorbije decennium was er inderdaad een van overnames, integratie en herstructureringen. Toen de Franse bank Crédit Mutuel Nord Europe in 2000 een meerderheid verwierf in de nv Beroepskrediet, bleven de negen regionale spaarbanken van het Beroepskrediet buiten de transactie. Tien jaar later zijn er al zeven van de negen geïntegreerd in BKCP. Enkel Antwerps Beroepskrediet (ABK) en Onderling Beroepskrediet (OBK) uit Gent houden nog vast aan hun autonomie. Al is dat relatief: ze hebben allebei een vrijwillig samenwerkingsverband met BKCP. "Er is niet bewust gekozen voor de moeilijke weg. Wellicht was het de enig mogelijke weg", zegt Werner Rogiers, ondervoorzitter van het directiecomité van CMNE Belgium, de controlerende holding boven BKCP en voormalig CEO van BKCP. "In 2000 waren sommige regionale banken nog helemaal niet klaar om hun zelfstandigheid op te geven. Het keerpunt situeerde zich rond 2005-2006, toen in korte tijd een vijftal regionale banken zich aansloten bij BKCP." Heel dit proces van integratie en migratie was belastend voor de organisatie, geeft Rogiers toe, maar de keuze was de juiste: "We werken nu veel efficiënter. We bieden meer diensten aan met de helft minder personeel. Door de centralisering van de ondersteunende diensten liggen de kosten fors lager. We werken op een gemeenschappelijk informaticaplatform en kunnen ons als één merk profileren." Eind vorig jaar lanceerde de bank een overnamebod van 96,4 miljoen euro op de cvba Antwerps Beroepskrediet (ABK), de grootste regionale bank van de Beroepskrediet-groep. ABK telt acht agentschappen en zeven agenten in de provincie Antwerpen. BKCP zelf heeft drie kantoren in Antwerpen. "De ligging van de ABK-agentschappen is zeer complementair aan ons kantorennet", zegt Rogiers. "Bovendien is ABK zeer actief in investeringskredieten voor zelfstandigen en lokale ondernemingen, een activiteit waarin wij willen groeien." BKCP lanceerde zijn overnamebod zonder voorafgaand akkoord met ABK. "Er zijn contacten geweest en we hopen zo snel mogelijk tot een akkoord te komen", zegt Rogiers. "Maar de aandeelhouders moeten op basis van het prospectus beslissen of ze op het bod ingaan. Wij hopen zo snel mogelijk 75 procent van het kapitaal te bezitten." ABK telt naar schatting enkele duizenden klanten-coöperanten. De bedoeling is dat zij hun aandelen tegen 410 euro per stuk verkopen aan CMNE Belgium. Met de overname van ABK wil BKCP zijn kantorennet uitbreiden. Ook de opening van nieuwe eigen kantoren in Brussel, Gent en Limburg wordt bestudeerd, bevestigt Paul Lembrechts, die de titel van ondervoorzitter van het directiecomité van BKCP draagt. Lembrechts is de man die de toekomst vorm moet geven. De bedoeling is dat hij in de zomer voorzitter van het directiecomité wordt. Die post wordt nu nog ingevuld door de 64-jarige Fransman Jacques Favillier. Volgens Lembrechts past de uitbreiding van het distributienet in de groeistrategie van BKCP. "We willen tegen 2015 een tachtigtal kantoren tellen, wat een betere dekking moet opleveren." Al bij al blijft dat een bescheiden net in vergelijking met andere spelers op de markt. "Tja, ik ben er niet van overtuigd dat een bank nog een heel groot kantorennet moet hebben", reageert Lembrechts, "Het is niet onze bedoeling een grootbank te zijn." Lembrechts wil BKCP positioneren als een 'moderne bank op mensenmaat'. Maar hij beseft dat wie klein is en minder naambekendheid geniet, beter moet zijn dan de grote banken. "Je kunt je als bank nauwelijks nog differentiëren door het productaanbod. Maar je kunt je wel onderscheiden door de relatie en het persoonlijke contact met de klanten. Bij ons zijn dat geen ijdele woorden. De top van de bank staat zeer dicht bij de klant. Sommige mensen hebben daar behoefte aan. Als een lokale ondernemer wil dat het directiecomité van BKCP zijn dossier ter harte neemt, dan kan dat." BKCP hecht ook veel belang aan de stabiliteit van het personeel in de kantoren. "Klanten houden van een zekere continuïteit. Als je elk jaar een ander gezicht te zien krijgt, haak je af." BKCP mikt op zelfstandigen en lokale ondernemers. "Bedrijven met een omzet tot 5 à 8 miljoen euro", aldus Lembrechts. "Daarvan zijn er heel veel in België, en er is in dat segment een grote vraag naar kredieten. Bij veel grootbanken was er de voorbije twee jaar weinig appetijt om deze mensen gemakkelijk toegang tot krediet te verlenen. Wij willen dat gat in de markt vullen." In het boekjaar 2009 had BKCP 3,9 miljard aan spaardeposito's uitstaan, tegen 1,5 miljard kredieten. Er is dus ruimte om meer kredieten te produceren. Ook het eigen vermogen laat het toe. Per eind 2009 bedroeg dat 294 miljoen euro op een balanstotaal van 3,6 miljard euro. Naar bancaire normen is dat een sterke solvabiliteit. "Ik hoop dat we tegen 2015 1,9 tot 2 miljard euro aan kredieten in omloop hebben", zegt Lembrechts. "Dat is ambitieus, want het vereist een belangrijke productie van nieuwe kredieten. Om dat te realiseren, investeren we in een grotere naambekendheid (onder meer via de sponsoring van Belgisch kampioen veldrijden Niels Albert, nvdr), in communicatie en lokale marketing. En natuurlijk moeten we het elke dag op de vloer waarmaken. Een tevreden klant is de beste ambassadeur." Ook particulieren blijven natuurlijk welkom bij BKCP. "Hier mikken we vooral op de midden- en hogere kaderleden. Mensen met een project in het leven, heb ik het ooit genoemd. In private banking gaan we samenwerken met filialen van de Crédit Mutuel-groep zoals Banque Transatlantique en UFG-LFP." BKCP hoopt het beheerde vermogen op te trekken van 5,5 miljard in 2010 tot 7,5 miljard in 2015. Daarvan moeten ook de resultaten profiteren. "Het nettobankproduct bedroeg 65 miljoen euro in 2009. Dat denken we te kunnen optrekken tot 100 miljoen euro in 2015. Daarom moet groei rendabele groei zijn. Lage kosten en een hoge efficiëntie blijven ook de komende jaren aandachtspunten." In het verleden lokte BKCP vooral nieuwe klanten met zijn Excellence-spaarrekening en met zijn Expansion-rekening (een Tak 21-product). "Het probleem was dat nieuwe klanten gelokt werden door een aanbieding, maar te vaak monoproductklanten bleven", vindt Lembrechts. "Dat is de uitdaging waarvoor we staan: van sparen en beleggen moeten we de klanten naar kredieten brengen." PATRICK CLAERHOUT, FOTOGRAFIE THOMAS DE BOEVER