De liberalisering van de binnenvaart, met de afschaffing van de verplichte beurtrol in 1999, brengt de sector in een stroomversnelling. Scheepsagent Agro-Maas (Gent) sloot einde februari een samenwerkingsakkoord met de Rotterdamse collega Peters Sauer. "Zeker nu gevestigde monopolies wegvallen, mag je je niet blindstaren op de eigen regio," aldus gedelegeerd bestuurder Ronny Maas. "Om onze graantrafieken, één van onze kernactivi...

De liberalisering van de binnenvaart, met de afschaffing van de verplichte beurtrol in 1999, brengt de sector in een stroomversnelling. Scheepsagent Agro-Maas (Gent) sloot einde februari een samenwerkingsakkoord met de Rotterdamse collega Peters Sauer. "Zeker nu gevestigde monopolies wegvallen, mag je je niet blindstaren op de eigen regio," aldus gedelegeerd bestuurder Ronny Maas. "Om onze graantrafieken, één van onze kernactiviteiten, te beveiligen, richten we ons dus op Rotterdam, de internationale draaischijf voor de graanhandel." Agro-Maas nam eind vorig jaar ook een meerderheidsparticipatie in het Brugse bevrachtingskantoor Minne Binnenvaart, dat een (niet-gepubliceerde) omzet heeft van plusminus 80 miljoen frank en twee personeelsleden telt. "Zo vermijden we dat we als agent afhankelijk worden van de concurrentie voor het bekomen van binnenvaartvrachten," betoogt Maas. Zijn bedrijf heeft zeven werknemers, 130 miljoen frank omzet en 35 miljoen frank brutowinst. Het levert een logistiek dienstenpakket dat aanvankelijk, bij de start in 1988, alleen uit scheepsagentuur bestond. In de loop der jaren werd het aangevuld met kwalitatieve en kwantitatieve goederencontrole, de douane-afwikkeling en de zeevaartbevrachting. Voor de goederenopslag en -behandeling doet het een beroep op bestaande faciliteiten in de Vlaamse havens. Vanaf juni is het bedrijf ook in Oekraïne actief. Sinds '92 werkt Agro-Maas samen met de Brugse goederenbehandelaar Seaport Shipping and Trading en dat voor de veevoederindustrie, kunstmeststoffen, turf, granen, rijst en dierenmelen. Agro-Maas werkte de afgelopen jaren al samen met Minne Binnenvaart. "We vullen elkaar perfect aan", meldt Ronny Maas. De nieuwe bevrachtingsmaatschappij zal onder de naam Agro-Minne Binnenvaart opereren. Ronny Maas ziet de toekomst van de binnenvaart positief. "In het huidige systeem worden de tarieven wettelijk bepaald op basis van de grootte van de schepen, de goederen en het traject," zegt hij. "Er is dus geen onderhandelingsmarge, waardoor de prijs van transport via het water hoger ligt dan over de weg." Vanaf '99 moet er over de vrachtprijs onderhandeld worden tussen de binnenschipeigenaars en de industrie. "De prijzen zullen wellicht dalen. Maar dat hoeft niet negatief te zijn", aldus Maas. "Ik ben ervan overtuigd dat onze binnenschippers concurrentieel zullen worden en dat ze vanaf '99 meer vracht over het water zullen vervoeren."