Tradeware innoveert.
...

Tradeware innoveert.Op Internet praten met een makelaar in Wall Street over de aankoop van uw stukken Lernout & Hauspie? Vandaag kan het met een pc, een minicamera bij u thuis en bij hem op kantoor, een Internet-aansluiting én de programmatuur van Tradeware uit Waterloo. Die bundelt in reële tijd op scherm en via Internet (of een extranet) alle informatiestromen tussen de belegger en zijn intermediair (bank, makelaar) en tussen de intermediair en de beurs. Deze informatie kan zijn: koersen, perscommuniqués, analistenstudies, orders, toestemming om te kopen of te verkopen, orderbevestiging, orderafwikkeling. De toegevoegde waarde in de effectenhandel verschuift van de nationale makelaar en de nationale financiële instellingen naar het Internet en de extranetten (privé-Internet-kringen). Smeets Securities is sedert enkele dagen de tweede belangrijkste aandeelhouder van Tradeware. Geoffroy Vermeire: "In de VS heroriënteert Merrill Lynch zich op de effectenhandel over het Internet. Smeets Securities ontwikkelt zijn Internet-strategie en daarvoor is een blik in de keuken van een pionier onbetaalbaar. Wie niet vandaag inpikt op de Internet-kansen voor de beurshandel zal veel inkomen verliezen. Tradeware is voor ons een financiële én een strategische participatie. Het bedrijf kan ook nuttige diensten bewijzen aan onze moeder CGU die opereert in alle tijdzones." Geoffroy Vermeire ziet fundamentele veranderingen door Internet in de effectenhandel: "Wanneer begint de dag en wanneer eindigt de dag als alle tijdzones langs Internet één doorlopende markt vormen? Wanneer zal je dan je winst boeken? Wanneer zal de afhandeling van de orders gebeuren? Wanneer zal het monopolie op de vorming van de koersen verdwijnen? De Internet-belegger zal veel lagere kosten maken en veel hogere transactievolumes genereren." Tradeware bestaat zes jaar en werd opgericht door Etienne Geeraerd en zijn echtgenote. Tradeware schrijft programmatuur in reële tijd voor de belegger en zijn tussenpersoon. De programma's zijn geschreven in Java voor de client-server--architectuur. De eerste klanten zijn onder meer het Gemeentekrediet, Artesia-Cortal, Puilaetco, Société Générale (Frankrijk), Nieuwe Doelen Effecten (Nederland), Xeod Bourse (Frankrijk ),Mirabaud Pereire (Groot-Brittannië). Etienne Geeraerd haalde na zijn eerste cursussen burgerlijk ingenieur aan de UCL - die hij afbrak om zich jarenlang voltijds te wijden aan zijn passie, de motorsport (hij was kampioen van België en Europa) - een MBA in de informatica aan de University of California en ontwikkelde met Gilford Babcock theoretische modellen voor cashflow-voorspellingen en balansevoluties. Tradeware schrijft de programmatuur Tradeview in drie vormen: Pro-Trader voor de effectenhandelaar, Corporate voor de beheerder van vermogens en Light voor de privé-persoon die met Internet op de beurs wil. De klant-belegger geeft bijvoorbeeld een aandelenorder door aan zijn intermediair. In reële tijd controleert de centrale computer van de intermediair wat de waarborg is van de klant. Het order wordt daarop eventueel uitgevoerd en verboekt zonder enige menselijke tussenkomst. Etienne Geeraerd: "Met dit product heb ik één à twee jaar voorsprong."De omzet van Tradeware is 70 miljoen frank over 1999 en half/half binnenlands en buitenlands, wat snel opschuift naar 30% Belux en 70% export. De groei in 1999 bedraagt 300%. Volgend jaar wordt dezelfde groei verwacht. Vorig jaar rond deze tijd had Tradeware zes medewerkers, vandaag 24 en aan het einde van het jaar 40.De nieuwe aandeelhouders van Tradeware brengen 100 miljoen frank aan. Het aandeelhouderschap wordt daardoor: Etienne Geeraerd en zijn echtgenote 41%, Smeets Securities 26%, privé-holdings 23%, Bru-Start van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij van Brussel 7,5%, kaderleden 2%. Tradeware mikt sterk op de bouw van extranetten ( Isabel is een mooi voorbeeld van een extranet) en intranetten. De communicatie is dusdoende privé en beveiligd, de bandbreedte gewaarborgd en de levering van de updates makkelijk. Etienne Geeraerd: "Voor extranet-systemen leeft de grootste vraag. Bij het Gemeentekrediet installeerden we 500 systemen in een extranet. We onderhandelen met de Bank of New York, de grootste fiduciaire ter wereld. Als we daar binnen geraken, is dat een doorbraak bij de groten van het vak." Tradeware is één van de nieuwe Waalse groeiers à la IBA en Iris met een werelddimensie. De medewerkers krijgen elke morgen per telefoon een half uur taalles, in september schakelt Tradeware over naar het Engels als werktaal. Op het Waterloo Business Park heerst Californië, de architectuur is weggelopen uit een catalogus van een vastgoedkoning in Silicon Valley. Frans Crols