Ten onrechte werd de Europese Unie de zwartepiet doorgespeeld. Die zogenaamde bureaucraat was professor Luc Soete, die in een Europees rapport, opgesteld door onafhankelijke experts, het idee van een bittaks had gelanceerd. De bittaks is een belasting geheven op het aantal bits dat elektronisch verstuurd wordt. Na de uitspraak van de Amerikaanse president ...

Ten onrechte werd de Europese Unie de zwartepiet doorgespeeld. Die zogenaamde bureaucraat was professor Luc Soete, die in een Europees rapport, opgesteld door onafhankelijke experts, het idee van een bittaks had gelanceerd. De bittaks is een belasting geheven op het aantal bits dat elektronisch verstuurd wordt. Na de uitspraak van de Amerikaanse president Bill Clinton kreeg Luc Soete plots de BBC, The Wall Street Journal, Amerikaanse televisiezenders enzovoort over de vloer. "Plus een hoop hate mail," zegt hij. "Ja, dat was wel grappig." Maar de Europese Commissie legde het rapport opzij. In de kelder van het onderzoekscentrum Merit, waar Luc Soete werkt, ligt nog de helft van de rapporten in alle Europese talen. Soetes broer, Paul, is de topman van de werkgeversfederatie Agoria en verheugt zich in de vroege dood van het idee. LUC SOETE. "Neen." PAUL SOETE. "Geloof je er nog in?" LUC SOETE. "Zeker. Het voorstel is nooit goed begrepen. Ik wou de BTW afschaffen vanuit mijn visie op de 'rivale' en 'niet-rivale' goederen. Als ik een pak cornflakes koop, heeft die aankoop gevolgen voor de productie, de distributie en de prijsvorming. Dat is een rivaal goed, waar je perfect BTW op kunt heffen. Maar de waarde van een niet-rivaal goed, zoals gratis krantenartikels op het internet, is nul. Je kan echter wel een belasting heffen op het gebruik van het internet, net zoals je tol heft op het gebruik van de snelweg in Frankrijk." PAUL SOETE. "Absoluut niet. Ik wou zelfs niet dat ze wisten dat hij mijn boer was (lacht). Bij ons was de kritiek dat hoe zwaarder het bestand is, hoe hoger de belasting. Beelden versturen zou erg duur worden." LUC SOETE. "Dat is de bedoeling. Het internet slibt toe. Nu is het volstrekt hetzelfde of je een mail met een zware attachment naar één mens stuurt of naar een miljoen mensen. Dat is het probleem van spam en daarvoor is een bitbelasting nuttig." PAUL SOETE. "Hij zocht eigenlijk een taks tegen de hinder. Omdat zijn mailbox vijftien jaar geleden al vol zat met al die dikke Europese rapporten."