WIE

Ilse Vervloet (53)
...

Ilse Vervloet (53) Algemeen directeur Tersana, het bodemsaneringsfonds voor de sector van garages, carrosseriers en landbouwmachinebedrijven. "Na mijn opleiding scheikunde aan de KU Leuven, ging ik als onderzoekster aan de slag bij AkzoNobel. Na enkele jaren werd ik milieu-adviseur bij Fetra, een functie die ik achttien jaar heb uitgeoefend. Daarna gaf ik ook milieu-advies bij Credendo. Tussen 2011-2014 leidde ik mijn eigen adviesbureau. En sinds 2012 werkte ik voor de beroepsfederatie van de autohandel en de reparateurs Traxio, het vroegere Federauto." "Ik vind het erg fijn om bedrijven bij te staan in het pragmatisch verbeteren van hun milieu-impact." "Garage, carrosserie- en landbouwmechanisatiebedrijven zijn vaak familiale bedrijven waar de zaak overgaat van ouders op kinderen. Bij de verplichte bodemonderzoeken kan er verontreiniging aan het licht komen die vaak zijn oorsprong vindt bij een van de vorige generaties. Bedrijven moeten daardoor dure saneringen uitvoeren. Om die bedrijven bij te staan en een financiële ruggensteun te geven heb ik aan Traxio, Febelcar, Fedagrim en de Bond van de Garagisten Beroepsverenigingen voorgesteld samen met de steun van de Ovam, Tersana op te richten. Sinds 21 december 2018 heeft de Vlaamse regering Tersana erkend. Tijdens de komende drie jaar willen we de deur openen voor terreinen waar garages, carrosserie- en landbouwmechanisatiebedrijven actief zijn of waren. We willen zowel actieve bedrijven als eigenaars van gronden helpen waar in het verleden zo'n activiteit werd uitgeoefend en waar dat tot bodemverontreiniging heeft geleid. Tegen 2036 zal Tersana duizend bedrijven en eigenaars hebben geholpen met hun bodemsanering." "Wandelen, fietsen, skiën en gezellig samen zijn met de familie."