Bij het brede publiek is BICS of Belgacom International Carrier Services nauwelijks bekend. Het filiaal van Belgacom zet nochtans sinds zijn lancering in 1997 opvallende groeicijfers neer. De omzet steeg in 2012 met 5,3 procent, terwijl die van het moederbedrijf, dat 57,6 procent van de aandelen in handen heeft, stagneerde. Over vijf jaar oogt de stijging van BICS' omzet nog spectaculairder: plus 37 procent.
...

Bij het brede publiek is BICS of Belgacom International Carrier Services nauwelijks bekend. Het filiaal van Belgacom zet nochtans sinds zijn lancering in 1997 opvallende groeicijfers neer. De omzet steeg in 2012 met 5,3 procent, terwijl die van het moederbedrijf, dat 57,6 procent van de aandelen in handen heeft, stagneerde. Over vijf jaar oogt de stijging van BICS' omzet nog spectaculairder: plus 37 procent. Net als de andere telecomoperatoren ziet Belgacom het volume stemcommunicatie dalen, terwijl dat nog niet volledig wordt gecompenseerd door de toename van het verbruik van mobiele gegevens. BICS werkt exclusief voor b2b en internationaal. Zijn kernactiviteit is de overdracht van communicatie (stem of gegevens) van het ene naar het andere land. Het bedrijf heeft een glasvezelnetwerk ontplooid om de netwerken van de meeste landen in de wereld met elkaar te verbinden. Voor intercontinentale verbindingen heeft BICS zich aangesloten bij consortia van operatoren om onderzeese infrastructuur te financieren. Als schakel tussen de telecomoperatoren van verschillende landen neemt BICS een strategische positie in om te profiteren van de toename van het volume aan internationale stemcommunicatie en het mobiele internetgebruik in het buitenland. In vijftien jaar is het Belgacom-filiaal uitgegroeid tot wereldleider in zijn sector. "Gemeten naar het aantal klanten zijn we het nummer één voor mobiel internet en het nummer twee voor stemcommunicatie", zegt CEO Daniel Kurgan. Volgens het jongste jaarverslag van Belgacom was BICS goed voor 1,645 miljard van de omzet van 6,462 miljard euro. Niet slecht voor een structuur met iets meer dan 400 medewerkers. De onderneming dankt die omzet aan het feit dat het om een volumebusiness gaat. Hoe hoger het volume van de transnationale communicatie, hoe groter de toename van de inkomsten. Daar staat tegenover dat die activiteit uiterst zwakke marges oplevert. "De sector is erg concurrentieel", voert Kurgan aan. De vette klanten, operatoren als Telefónica of Deutsche Telekom, spelen tussenschakels als BICS voortdurend tegen elkaar uit. De contracten worden maandelijks en soms zelfs wekelijks opnieuw bekeken. Dat trekt de prijzen onvermijdelijk naar beneden en beperkt de winst aanzienlijk. In 2012 realiseerde BICS een ebitda van 131 miljoen euro en een ebitda-marge van 7,9 procent, terwijl de Belgacom-groep een marge van 27,6 procent haalde. Om zijn opgang voort te zetten, is BICS op zoek naar nieuwe groeibronnen. De explosie van de mobiele internettrafiek vormt een eerste opportuniteit. Volgens een recente studie van Deloitte stijgt de wereldwijde verkoop van smartphones in 2013 boven het miljard stuks en loopt het aantal 'intelligente mobiele terminals' tegen het einde van het jaar op tot bijna 2 miljard. Volgens een studie van Cisco verdubbelt tegelijk de trafiek van mobiele gegevens. Die onstuimige toename blijkt ook uit de cijfers van BICS. "Onze inkomsten uit mobiele data zijn in 2012 met 20 procent gestegen", bevestigt Kurgan. De komst van 4G, dat even snelle verbindingen belooft als de vaste ADSL-lijn, moet de gebruikers ertoe brengen steeds meer gebruik te maken van het mobiele internet. BICS profiteert daarvan zodra de klanten hun forfait in het buitenland aanwenden. De geleidelijke plafonnering van de roamingtarieven op Europees niveau, die voortaan ook geldt voor dataverbindingen, zou werken als een accelerator. Een andere bron van groei voor BICS is het groeiende aantal ondernemingen dat actief is in de telecommunicatie en behoefte heeft aan een onderneming die hun internationale communicatie verzorgt. BICS rekent in de eerste plaats op de ontwikkeling van de zogenoemde MVNO's, virtuele operatoren die hun mobiele infrastructuur 'huren' van de gevestigde operatoren. Dat doet Telenet nu al met succes (500.000 klanten) op het netwerk van Mobistar. Dat type van klanten heeft nood aan een oplossing voor alles wat met hun internationale gesprekken te maken heeft. In tegenstelling tot de grote operatoren, die hun roamingakkoorden rechtstreeks afsluiten met hun buitenlandse collega's, geven de MVNO's er de voorkeur aan een compleet pakket aan te kopen. Daarom is BICS een partnership aangegaan met zijn Belgacom-zuster Proximus, om een pakket aan te bieden dat 400 roamingakkoorden omvat. "Een MVNO koopt een groter aantal diensten aan dan een klassieke operator. We kunnen hem daarna bij zijn groei begeleiden", benadrukt Kurgan. Dezer dagen kloppen ook andere, verrassender klanten aan bij BICS. Giganten als Facebook, Google en Amazon maken zich op om de telecommarkt door elkaar te schudden. Hoe dan wel? Gewoon, door hetzelfde type diensten te leveren als Skype. Dat filiaal van Microsoft maakt het voor de gebruiker mogelijk videogesprekken te voeren over een eenvoudige internetverbinding, ofwel naar andere Skype-accounts of naar vaste of mobiele nummers. In dat laatste geval vormen spelers als BICS verplichte doorgeefluiken. Facebook is al klant bij BICS. Het sociale netwerk heeft de Belgische onderneming voorlopig enkel nodig voor vrij bescheiden diensten, zoals het verzenden van sms'en aan bepaalde gebruikers die aanvaard hebben ze te ontvangen. Maar het potentieel is enorm, gezien de centrale positie die dergelijke multinationals op het web innemen. Google, wiens 'ecosysteem' miljoenen gebruikers telt, heeft intussen al Google Voice gelanceerd. Facebook test eveneens een oproepoplossing via wifi-verbindingen of 3G uit, maar dan enkel voor de gebruikers van de iPhone in de VS. Apple zou zelf ooit een virtuele mobiele operator kunnen worden. "Het voordeel van zulke actoren is hun alomtegenwoordigheid, terwijl de business van de telecomoperatoren zich vooral lokaal afspeelt", legt de baas van BICS uit. De hightechbedrijven, die men OTT (over-the-top) noemt, hebben inderdaad alleen maar internationale klanten. Voor elke communicatie die door OTT uitzendt naar een vast of een mobiel telefoonnetwerk is de tussenkomst van een tussenschakel als BICS nodig. In zijn 'klassieke' business is het filiaal van Belgacom enkel actief op het segment van de internationale communicatie. Als de OTT's zich zouden opdringen als waardige alternatieven voor de telecomoperatoren, kan de business van BICS exploderen. Kurgan blijft er nuchter bij. In 2013 mikt hij op een voortzetting van de groei en plant hij enkele tientallen nieuwe verbintenissen. GILLES QUOISTIAUX