Het Kempense Innotek is Vlaanderens énige Business and Innovation Center een Europees initiatief ter ondersteuning van KMO's. Wallonië telt er 5. Waarom ?
...

Het Kempense Innotek is Vlaanderens énige Business and Innovation Center een Europees initiatief ter ondersteuning van KMO's. Wallonië telt er 5. Waarom ?Kent u Bic ? Neen, niet die kogelpen bedacht door een Franse baron. Wel het Business and Innovation Center, een koncept van de Europese Unie voor de regionale ontwikkeling van KMO's. Dit voorjaar wordt in België een kongres georganizeerd over dit onderwerp. Europa telt niet minder dan 138 Bics. Wallonië heeft er 5, Vlaanderen slechts één : Innotek in de Kempen. Waarom ? Worden Vlaamse KMO's minder goed in de watten gelegd ? Of net iets té veel ? Want, zegt Innotek-direkteur Luc Peeters : "De Kempen zijn een Doelstelling 2-gebied en kunnen dus genieten van Efro-gelden (van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Limburg is ook zo'n gebied, maar daar is geen Bic omdat de Gom-Limburg erg aktief is." De Gom-Antwerpen daarentegen is volgens Luc Peeters vooral op de haven en de KMO's in de Antwerpse stadsregio gericht, zodat er "plaats is voor een lokale Bic". Innotek richt zich vooral op technologisch innovatieve KMO-projekten. Tot eind '96 kreeg het hiervoor van Efro zo'n 8 miljoen frank projektsubsidies. Tegenover een totale Efro-portefeuille voor de Kempen van 800 miljoen in '95-'98, lijkt dit nogal mager. Dreigt Innotek als lokale Bic tussen de plooien van andere Vlaamse "KMO-begeleiders" te vallen ?"Ja, Innotek opereert in bepaalde gebieden parallel met andere organizaties," zegt Peeters die, naast de Gom Antwerpen, verwijst naar de Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid en het Strategisch Plan Kempen. Elk op zich is aktief in KMO-begeleiding óók op technologisch vlak en rekent op Efro-fondsen. Ook het in de Kempen gevestigde Vito ( Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek) dient bij Efro projekten in voor technologische ontwikkeling. Theo Narinx, kersvers Kempens streekmanager (sinds begin dit jaar, zie Trends 18 januari jl.), strijkt de plooien glad. "Er is geen onderlinge konkurrentie," vindt hij. "Met ons strategisch plan telekommunikatie raken we het terrein van Innotek maar in de realizatie ervan werken we samen." Peeters : "De Efro-fondsen worden de laatste jaren systematisch teruggeschroefd. In de toekomst moeten we ons meer beroepen op lokale overheids- en private steun." Komt zo het voortbestaan van Innotek in het gedrang ? "Dat weet ik niet. Het Bic-statuut is voor ons niet broodnodig ; wel interessant omdat we kunnen terugvallen op een Europees netwerk van KMO-begeleiding. Dat spreekt aan. Dat heb ik onlangs gemerkt bij kontakten met het Kortrijkse telekom-platform Open Net en de Gentse Vlerick-school." LUC PEETERS (INNOTEK) De Europese fondsen drogen op.