STAAT VAN VERDIENSTE.
...

STAAT VAN VERDIENSTE.De nu 61-jarige Richard Layard studeerde ekonomie aan het legendarische King's College in Cambridge en aan de London School of Economics (LSE). Vanaf 1968 doceert Richard Layard ekonomie aan LSE waar hij vandaag direkteur is van het Centre for Economic Performance. In 1985 richtte hij in Londen het Employment Institute op. In de voorbije 25 jaar trad Layard op als advizeur van o.m. het ministerie van Financiën, het House of Commons en de Britse doktersfederatie. Verder was hij in de jaren tachtig ook nog voorzitter van de beleidsgroep makro-ekonomie van het Centre for European Policy Studies. Richard Layard verwierf vooral naam en faam met onderzoek rond werkloosheid. In 1991 verscheen van de hand van Layard, Stephen Nickell en Richard Jackman het boek "Unemployment, Macroeconomic Performance and the Labour Market", vandaag algemeen beschouwd als een standaardwerk inzake analyse van werkloosheid in een brede makro-ekonomische kontekst. Layard schreef ook een tweetal veel gebruikte handboeken : "Microeconomic Theory" (1978) geschreven samen met gewezen Thatcher-goeroe Alan Walters en "Cost-Benefit Analysis" (1994, samen met Steven Glaister). De jongste jaren werkte hij mee aan diverse vooraanstaande publikaties over de omschakeling van de vroegere kommunistische ekonomieën. Zo is er het in 1991 verschenen boek "Reform in Eastern Europe" dat hij schreef met de Amerikaanse topekonomen Paul Krugman, Rudiger Dornbush, Olivier Blanchard en Lawrence Summers. Laatstgenoemde bekleedt in de Clinton-administratie de funktie van onderminister van Financiën. In 1993 publiceerde Layard samen met Anders Aslund (zie ook kader : Slecht nieuws) het boek "Changing the Economic System in Russia". Veel nuttige kontakten voor zijn aktiviteiten in Rusland haalt Layard uit het feit dat hij sedert 1989 co-voorzitter is, samen met de reeds vermelde Rudiger Dornbush (MIT), van de World Economy Group van het World Institute for Development Economics Research, een instituut van de Verenigde Naties.