Het aantal vijfenzestigplussers in Vlaanderen zal tegen 2050 stijgen met 62 procent. De vergrijzing stelt de overheid voor enorme uitdagingen. Maar voor een bedrijf als ArjoHuntleigh, dat gespecialiseerd is in zorgoplossingen voor mindermobielen, biedt diezelfde vergrijzing interessante groeikansen.
...

Het aantal vijfenzestigplussers in Vlaanderen zal tegen 2050 stijgen met 62 procent. De vergrijzing stelt de overheid voor enorme uitdagingen. Maar voor een bedrijf als ArjoHuntleigh, dat gespecialiseerd is in zorgoplossingen voor mindermobielen, biedt diezelfde vergrijzing interessante groeikansen. ArjoHuntleigh maakt met zijn meer dan 4000 werknemers en 30 vestigingen wereldwijd deel uit van de Zweedse Getinge Group. Die was van oudsher bekend om haar sterilisatieproducten voor chirurgisch en farmaceutisch materiaal, maar is door tal van overnames een veel bredere groep geworden. In 1995 nam ze Arjo over. Een Zweeds bedrijf, gespecialiseerd in langdurige zorg, met producten als tilliften, bad- en douchesystemen voor mindermobielen. In 2007 kocht Getinge Huntleigh Group, een Brits beursgenoteerd bedrijf gespecialiseerd in matrassen om doorligwonden te voorkomen. Getinge besliste om Arjo en Huntleigh te fuseren. Beide bedrijven richten zich tot dezelfde doelgroep. Zij bespelen elk echter een ander marktsegment: Arjo de long term care, zoals ouderenzorg, gehandicaptenzorg en revalidatiecentra, Huntleigh de acute care of de ziekenhuizen. Hun gelijkenissen en complementariteit maakten een interessante synergie mogelijk. Met de fusie werd ArjoHuntleigh de enige internationaal gestructureerde speler voor zorgoplossingen voor minder mobiele personen. De concurrentie speelt op een veel lokaler niveau. Ondanks de groeiende markt en de kans om snel geld te verdienen, kiest ArjoHuntleigh voor een kwaliteitsvolle en onderbouwde aanpak. "In een nichemarkt als de onze, kun je enkel een goede langetermijnrelatie uitbouwen met je klanten als je hun kwalitatief advies geeft en goed op weg helpt om je producten te gebruiken", zegt Marc Van Hoofstadt, marketingmanager van ArjoHuntleigh België. ArjoHuntleigh ontwikkelde een heel bruikbare mobiliteitsindicator op basis van types: van Albert die zich voortbeweegt met een wandelstok, tot Emma die volledig bedlegerig is. Hiermee helpt ArjoHuntleigh de zorginstelling te bepalen welke diensten zij wil aanbieden en welke producten daarvoor geschikt zijn. Ook de inrichting en de grootte van de ruimte waarin tilliften, douche- of badsystemen gebruikt worden, moet aangepast zijn aan de behoeften van patiënt, zorgverlener en hulpmiddel. Daarom ontwikkelde ArjoHuntleigh een architectenhandboek, met praktische richtlijnen en tips om woonzorg-, gehandicapten- of revalidatiecentra in te richten. "Een woonzorgcentrum van veertig jaar oud is compleet afgeleefd", zegt Frank Robeers, area manager Europe South. "De ruimtes, de inrichting en dergelijke voldoen niet meer aan de eisen van een moderne zorgverlening. Nieuwbouw is echter duur en de looptijd van het concept tot het afgewerkte gebouw kan tien jaar bedragen. De middelen zijn beperkt, in de privésector en de openbare sector, waar de overheid steeds meer hamert op efficiëntie. Over zulke investeringen moet dus goed worden nagedacht. Wij helpen de klant om een rendabele keuze te maken. Ons architectenboek vormt een van de grote sleutels tot ons succes. Het bewijst onze kennis en kunde in het vak." "Advies over inrichting en hulpmiddelen op zich volstaan niet", zegt Van Hoofstadt. "Wij bieden ook klinisch advies aan in de vorm van audits of assessments, zodat de zorginstellingen preventieve maatregelen kunnen nemen. Zulke projecten hebben één groot doel: het ziekteverzuim bij het personeel terugdringen en zo de financiële resultaten van de instelling verbeteren. Uit cijfers blijkt dat verpleegkundigen drie tot vijf dagen afwezig zijn wegens rugklachten." Naast klinisch advies biedt ArjoHuntleigh training en permanente vorming aan. "Goede hulpmiddelen in huis hebben, betekent nog niet dat ze doeltreffend worden gebruikt", verduidelijkt Frank Robeers. "Wij merken dat jonge werknemers gemakkelijker nieuwe werkmethodes oppikken dan werknemers die al twintig of dertig jaar op een bepaalde manier werken. Een werkmethode verander je niet van vandaag op morgen. Het is dan ook belangrijk dat de directie de zorgverleners betrekt bij de materiaalkeuze." Frank Robeers en Marc Van Hoofstadt stellen een voortschrijdende professionalisering van de sector vast. Het aantal zorgbehoevenden neemt toe, maar de middelen zijn beperkt. De overheid zet een rem op de groei van de uitgaven in de gezondheidssector en de privésector investeert enkel in rendabele instellingen. "De tijd dat u en ik een rustoord konden opstarten, is voorbij", getuigt Frank Robeers. "Projecten worden steeds grootschaliger en almaar meer financiële groepen, zoals Capio en Orpea, starten woonzorgcentra op. In mijn ogen is dat de enige juiste evolutie." Bij de professionalisering van de sector hoort ook een grotere outsourcing van activiteiten. ArjoHuntleigh speelt hierop in door zijn producten tegen doorligwonden ook te verhuren. Vooral ziekenhuizen kunnen zo beter inspelen op de schommelingen in de vraag. Als bijkomende dienstverlening biedt het bedrijf reiniging en desinfectie van de matrassen aan. "De omzet van onze onderhoudscontracten groeit sneller dan onze gewone omzet. Om een goede return on investment te krijgen, moeten de aangekochte producten immers worden onderhouden", zegt Frank Robeers. ArjoHuntleigh profileert zich dan wel als een mensgerichte organisatie in een nichemarkt, maar het bedrijf heeft natuurlijk ook financiële doelstellingen. "Wij willen sterker groeien dan de markt. In percentages uitgedrukt betekent dit tussen de 5 en de 7 procent", verklapt Frank Robeers. "Daarom investeert ArjoHuntleigh veel in onderzoek & ontwikkeling. Onlangs is het Ruby-project van start gegaan: ArjoHuntleigh wil wereldwijd 500 instellingen bezoeken om hen te ondervragen over marktontwikkelingen en interessante innovaties." Een recente innovatie zijn de lift-, hygiënesystemen en antidoorligmatrassen voor obese mensen. De trend komt overgewaaid uit Amerika, maar ook in Europa stelt het obesitasprobleem zich meer en meer. Uit cijfers van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie blijkt dat Vlaanderen vandaag 11,6 procent obese mannen en 9,9 procent obese vrouwen telt. Het aantal gaat in stijgende lijn. De VS tellen liefst 34 procent obese vrouwen en 28 procent obese mannen. KATIA GROSEMANS, FOTOGRAFIE THOMAS DE BOEVER