In december keurde het parlement nieuwe beperkingen goed in de samenwerking tussen bedrijfsrevisoren en andere cijferberoepen. Ze gelden vanaf begin dit jaar voor 'organisaties van openbaar belang', zoals beursgenoteerde vennootschappen, kredietinstellingen, verzekeraars en herverzekeraars. "Zo'n 350 ondernemingen moeten de samenwerking met hun bedrijfsrevisor grondig herbekijken", voorspelt Thierry Dupont, voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR).
...