Op 28 mei wordt Karel Vervoort gedelegeerd bestuurder van de Flemish Aerospace Group ( Flag). Vervoort volgt Alex Van Hove op, die de belangenvereniging van de Vlaamse lucht- en ruimtevaartindustrie negen jaar leidde.
...

Op 28 mei wordt Karel Vervoort gedelegeerd bestuurder van de Flemish Aerospace Group ( Flag). Vervoort volgt Alex Van Hove op, die de belangenvereniging van de Vlaamse lucht- en ruimtevaartindustrie negen jaar leidde. Karel Vervoort hing op 31 maart 1998 zijn Belgisch luchtmachtuniform van generaal-majoor-vlieger aan de haak, vastbesloten om zijn nieuwe taak meer dan grondig ter harte te nemen. "Ik stel vast dat luchtvaart wordt beschouwd als een gewone economische activiteit en daardoor dus een geregionaliseerde materie is. Toch is de dienst die beslist over compensatie-aankopen ( nvdr - die ressorteert onder het ministerie van Economische Zaken) federaal gebleven. Het wordt misschien tijd om ook dit departement te regionaliseren." Ook het feit dat ruimtevaart bij de jongste grondwetsherziening werd ingeschreven als een federale materie, zint de nieuwe gedelegeerd bestuurder van de Flag niet. Vervoort: "Daardoor gingen tot voor kort alle gelden voor ruimtevaart volledig naar Wallonië. Recentelijk is daar een beetje verandering in gekomen, omdat de vrees leeft dat wij ook deze materie willen regionaliseren. Jaarlijks is er een pot van 6 miljard frank beschikbaar voor Esa-projecten (European Space Agency). Eigenaardig genoeg opteert het ministerie van Wetenschapsbeleid - dat sinds jaar en dag angstvallig wordt bezet door Waalse politici - er steeds voor om deel te nemen aan programma's voor raket- en motorenbouw. Een industrietak die in Wallonië is geconcentreerd, terwijl Vlaanderen toch de knowhow bezit voor elektronica en software." Karel Vervoort werd in 1942 geboren in Balen en ontwikkelde al op jonge leeftijd een passie voor vliegen. Na zijn humaniora trekt hij naar de Militaire School in Brussel, waar hij in december 1962 wordt bevorderd tot onderluitenant. Na diverse opleidingen wordt Vervoort achtereenvolgens Fighter Bomber Strike, Fighter Bomber Attack en Weapons Training Instructor van het tweede smaldeel in Florennes. In 1970 krijgt hij te horen dat hij wel eens zou kunnen worden overgeplaatst naar de transportvloot van de Luchtmacht. "Uit schrik mijn functie van gevechtspiloot te verliezen, ben ik naar de Krijgsschool ( nvdr - vandaag het Koninklijk Instituut voor Defensie) getrokken." Het mocht niet baten. "Het heeft mij een paar jaar aanpassing gevergd, maar achteraf gezien ben ik tevreden dat ik ben overgestapt naar de humanitaire kant," aldus Vervoort, die sinds 1972 aan nagenoeg alle crisisoperaties van de Belgische krijgsmacht heeft deelgenomen. Na diverse functies - onder meer bij de Navo - en promoties werd Vervoort eind 1992 bevorderd tot generaal-majoor. "Ik ben naar het leger getrokken op een ogenblik dat alle bevelsfuncties nog door Franstaligen werden bezet. Mijn uitgesproken Vlaamsgezindheid heeft mij tijdens mijn militaire loopbaan niet bepaald geholpen."