Een identiteit online of mobiel verifieren is in de interneteconomie vaak noodzakelijk, maar niet altijd mogelijk. Vasco Data Security wil op die uitdaging een antwoord formuleren met het SenseID-project, dat het deze zomer op de rails zette. Het bedrijf test innovatieve methoden voor de identificatie van personen en het zoekt daarbij naar de optimale combinatie van biometrische en contextuele gegevens. Een researchteam van doctors met uiteenlopende specialisatie...

Een identiteit online of mobiel verifieren is in de interneteconomie vaak noodzakelijk, maar niet altijd mogelijk. Vasco Data Security wil op die uitdaging een antwoord formuleren met het SenseID-project, dat het deze zomer op de rails zette. Het bedrijf test innovatieve methoden voor de identificatie van personen en het zoekt daarbij naar de optimale combinatie van biometrische en contextuele gegevens. Een researchteam van doctors met uiteenlopende specialisaties voert de metingen uit, die gebeuren via een tiental sensoren. Het project kreeg financiële steun van het IWT. "Het SenseID-project speelt in op de veranderingen in onze maatschappij", zegt Jan Valcke, president en chief operating officer van Vasco. "Denk maar aan fenomenen zoals het internet der dingen, het feit dat almaar meer voorwerpen gekoppeld zijn aan het internet en dus ook aan elkaar. Dat vereist een degelijke beveiliging. Het ultieme doel van SenseID is de verificatie en authenticatie van een persoon op basis van wie hij is en van het gedrag dat hij vertoont. Gebruiksvriendelijker kan bijna niet. De uiteindelijke toepassingen zijn dan ook legio: elke online- en mobiele applicatie in eender welke sector zal kunnen gebruikmaken van deze authenticatiemethode." De wereldspeler in internet- en netwerkbeveiliging heeft altijd al aandacht gehad voor de veiligheid van online- en mobiele toepassingen. Meer dan de helft van de grootste honderd banken doet een beroep op de oplossingen van Vasco. De groep heeft kantoren in meer dan twintig landen, en bedient ruim tienduizend klanten in een honderdtal landen. De Belgische poot van Vasco bevindt zich in Wemmel. Er zijn ook een logistieke afdeling in Asse en een O&O-vestiging in Mechelen. "Onderzoek en ontwikkeling staan centraal in onze sector", zegt Jan Valcke. "Dankzij continue innovatie blijft ons bedrijf competitief. Ons innovatieproces bestaat zowel uit interne research als uit externe integratie van start-ups. Dat betekent dat we de kennis van technologieën die we zelf niet kunnen integreren in onze portfolio, delen met andere bedrijven. Zo kan Vasco mee onze Vlaamse regio een concurrentieel voordeel geven in de wereld, en hier meer werkgelegenheid creëren." ROEL VAN ESPEN"Kennis van technologieën die we zelf niet kunnen integreren in onze portfolio, delen we met andere bedrijven."