ROND DEZE PERIODE regent het traditioneel beursvoorspellingen voor het nieuwe jaar. Of die voorspellingen enige waarde hebben, hangt af van veel factoren.
...

ROND DEZE PERIODE regent het traditioneel beursvoorspellingen voor het nieuwe jaar. Of die voorspellingen enige waarde hebben, hangt af van veel factoren. In het verleden vertoonde de jaarlijkse opbrengst van de aandelenmarkt een standaardafwijking van circa 20 procent tegenover haar gemiddelde opbrengst. Dat wil zeggen dat in 68 procent van de gevallen de opbrengst zich ergens situeerde in een bandbreedte van 20 procent boven en onder het gemiddelde en in 95 procent van de gevallen in een totale bandbreedte van 80 procent. Breed genoeg om een olietanker in te parkeren. De volatiliteit van de beurs is immens en maakt van het voorspellen van de beursevolutie in een jaar een zeer hachelijke onderneming. Is een beursvoorspelling kwalitatiever indien ze geschraagd wordt door een perfecte voorspelling van de klassieke macro-economische variabelen, zoals industriële productie en inflatie? Onze landgenoot Werner De Bondt observeerde dat er in een tijdsbestek van één jaar geen sterk statistisch verband is tussen de klassieke macro-economische variabelen en beursreturns. Op korte termijn is er ook geen sterk statistisch verband tussen waardering en beursreturns. VALT ER DAN ECHT niets zinnigs te zeggen over de verwachte beursevolutie op korte termijn? Perfecte voorspellingen van de klassieke macro-economische variabelen zijn weliswaar van weinig belang, maar het identificeren van grote macro-onevenwichten, voor de markt dat doet, is wel belangrijk. Denk aan George Soros die inzette tegen het Britse pond of het handjevol insiders die fortuin maakten door in te zetten op de instorting van de Amerikaanse huizenzeepbel. Wellicht zijn er vandaag nieuwe verborgen onevenwichten. Maar de beleggers die ze kennen, zullen ze u pas achteraf vertellen. Those who say don't know and those who know don't say. DE EVOLUTIE VAN de beurs extrapoleren lijkt te eenvoudig om goed te zijn, maar op korte termijn heeft de beurs de neiging haar prijstrend voort te zetten, des te meer als die trend wordt gedragen door grote handelsvolumes. Liefhebbers van fysica kunnen er een zekere analogie in herkennen met Einsteins formule E=mc2, die stelt dat de energie van een object wordt bepaald door zijn massa (handelsvolume) en snelheid (prijstrend). Aan momentum komt meestal een abrupt einde door onvoorziene omstandigheden. Een momentumbelegger is een geblinddoekte surfer. Hij gaat vooruit maar weet niet wanneer hij op een rif of een strand te pletter slaat. Toegepast op de situatie vandaag zou je dus mogen voorspellen dat de stijging van vorig jaar zich wellicht nog even kan voortzetten tot Trumps dikke vinger een kruisraket richting Pyongyang stuurt of zo. VOORSPELLINGEN op korte termijn zijn ook te rechtvaardigen indien ze worden geformuleerd in een context van overdrijving. Overdrijving is de voorbode van een trendommekeer. Overdrijving is vrij makkelijk te herkennen omdat ze gepaard gaat met kuddegedrag. Wanneer de overgrote meerderheid van de beleggerswereld of de wereldbevolking keihard overtuigd is dat iets waar is, dan is dat meestal niet zo. Denk maar aan de euforie rond de nieuwe economie aan het eind van de jaren negentig of het doemdenken begin 2009. Test of er overdrijving is door mensen aan te spreken met uw afwijkende opinie. Indien u zeer vijandig wordt bejegend en als dom wordt verketterd, dan is de tijd rijp voor een trendomslag. Omdat de inzichten van uw kennissenkring onvoldoende zijn, kunt u sentimentsindicatoren bekijken. Daar worden we vandaag niet veel wijzer van, circa de helft van de beleggers is bullish, een kwart bearish en een kwart neutraal. Meer stieren dan beren, maar geen echte overdrijving en zonder overdrijving heeft sentiment weinig voorspellende waarde op korte termijn. VREEMD GENOEG zijn voorspellingen op de beurs op korte termijn minder betrouwbaar dan voorspellingen op lange termijn. Maar maakt het iets uit? Indien we beleggen voor de lange termijn, hebben we dan echt kortetermijnvoorspellingen nodig, behalve voor hun amusementswaarde?