Korte handleiding bij de aandelenfiches op de volgende bladzijden.
...

Korte handleiding bij de aandelenfiches op de volgende bladzijden."Een suksesvol belegger maakt dagelijks trouw zijn huiswerk", is één van de vele beurswaarheden uit de mond van voormalig fondsbeheerder en gerespekteerd Amerikaans beursgoeroe Peter Lynch. De man die het Magellan Fund van Fidelity tot het grootste en meest suksesvolle Amerikaanse beleggingsfonds van de jaren '80 maakte, kletst niet uit zijn nek. Lynch was dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang (en vaak nog veel later) in de weer met grafieken, jaarrapporten, studies en artikels van en over ondernemingen die hij als potentiële aankoopkandidaten beschouwde. GOUDEN GEGEVENS.Met het vinden van de nodige informatie had Lynch het in de jaren '80 niet onder de markt. De tijden zijn echter veranderd. Cash ! gunt beleggend België op de volgende bladzijden ter gelegenheid van de BeleggersAlmanak 1996 een blik in haar eigen gegevensbanken. Het resultaat zijn overzichtelijke steekkaarten van de 30 belangrijkste Belgische beursgenoteerde ondernemingen : een schat aan grafieken, cijfers, ratio's en kommentaren. Bovenaan elke fiche vindt u een balk met praktische algemene informatie over de onderneming in kwestie : de koerswinstverhouding ( KW, berekend met de huidige koers en de meest recente jaarwinst), het dividendrendement ( Div/Rend, het dividend als percentage van de koers), de oprichtingsdatum, enz... De tweede strook is het jachtterrein van de technische analisten. Drie koersgrafieken (één op lange en één op korte termijn, en een vergelijking met de beursindex) geven de evolutie van de koers van het aandeel over de voorbije maanden en jaren weer.Hieronder een brok fundamentele gegevens : kerncijfers voor de voorbije 10 boekjaren, sinds 1989 zelfs de volledige balans en resultatenrekening. De afkortingen p/a, tot en 000 staan voor respektievelijk 'per aandeel', 'totaal' en 'bedrag te vermenigvuldigen met 1000'. De boekwaarde per aandeel is gelijk aan de 'eigen middelen' van een onderneming gedeeld door het aantal aandelen. RATIO & INTERPRETATIO.Cijfers vertellen ons heel wat over een onderneming én over een aandeel. Uit een gestaag stijgende winst per aandeel leiden we af dat we met een groei-aandeel te maken hebben. Ondernemingen die een steeds hoger dividend uitkeren, tonen zich bekommerd om hun aandeelhouders. En een groeiend bedrag in het vakje van de 'schulden op lange termijn' roept vragen op over de financiële gezondheid van een onderneming. De rechtopstaande tabel links onderaan bevat een groot aantal ratio's en berekeningen. Zelf hoeft u geen rekenmachine meer te hanteren. Sinds 1985 per jaar telkens de hoogste en de laagste koerswinstverhouding ( KW, berekend door de hoogste koers van het jaar te delen door de winst per aandeel van dat jaar) en het hoogste en laagste rendement (het dividend van het jaar als percentage van de hoogste en de laagste koers). De ratio's 'winst voor belastingen ten opzichte van de omzet' en 'winst per aandeel ten opzichte van de boekwaarde per aandeel' vertellen ons hoe rendabel een onderneming is en hoe vakkundig het bedrijf wordt geleid. Ze geven ons het antwoord op vragen als 'hoeveel winst houdt de onderneming over van elke 100 frank die ze ontvangt' en 'welk rendement weet de direktie te behalen op de eigen middelen'. NAAR WAARDE GESCHAT.De winstmarge en cash-flowmarge drukken de winst en de cash flow uit als een percentage van de omzet. De 'payout' geeft weer welk deel van de winst aan de aandeelhouders werd uitgekeerd. Rechts onderaan sluit een tekstgedeelte het geheel af. De 'aktiviteit' schetst de dagelijkse bezigheden van de onderneming, en de strategieveranderingen die in het verleden werden doorgevoerd. Onder 'kommentaar' leest u alles over het recente wel en wee van het bedrijf, over de recente koersevolutie en over de vooruitzichten. De getallen in vetjes zijn cijfers en ratio's die nodig zijn voor de toepassing van de Amerikaanse NAIC-metode, een uit de VS overgewaaide manier om aandelen en ondernemingen op een fundamentele wijze te ontleden en hier een beleggingsbeslissing aan te koppelen. Voor NAIC'ers geen lange zoektocht meer naar het nodige cijfermateriaal. Tenslotte vindt u links bovenaan een kadertje met twee ratio's. De eerste, de FS-ratio of financiële sterkte-ratio, drukt de visie uit van de Cash !-redaktie op de financiële situatie van de onderneming. Van A (= uitstekend) tot D (= zeer bedenkelijk). De BSI-ratio (voor Belgian securities informant, de naam van de Cash !-databank) biedt een waarde-oordeel over het aandeel. Van 1 (= aanbevolen, we verwachten een koersstijging de komende maanden) over 2 (koopwaardig, het aandeel kan het de komende maanden gevoelig beter doen dan het beursgemiddelde) en 3 (houden, de koers zal een afspiegeling zijn van de beursindex) tot 4 (gedeeltelijk verkopen, de koers zal slechter presteren dan het beursgemiddelde) en 5 (verkoop, we verwachten een forse koersdaling). De BSI-ratio is het gemiddelde van 5 verschillende waarderingen van een aandeel (technische analyse, fundamentele analyse, de koerswinstverhouding, het dividendrendement, de waardering van een aantal vooraanstaande analisten). De BSI-fiches helpen u lessen te trekken uit het verleden. Het zijn veelzijdige gidsen op weg naar beleggingswinsten.Geert Wellens