Sinds einde januari is Claude Klein (45 j.) directeur van het ecologisch en technisch departement van de Belgische Federatie van de Chemische Nijverheid ( FCN). Hij volgt Claire Busch op, die naar de federatie van de voedingsnijverheid ( LVN) overstapt.
...

Sinds einde januari is Claude Klein (45 j.) directeur van het ecologisch en technisch departement van de Belgische Federatie van de Chemische Nijverheid ( FCN). Hij volgt Claire Busch op, die naar de federatie van de voedingsnijverheid ( LVN) overstapt. Klein is geen kleintje in de milieuwereld. Na zijn studies landbouwingenieur aan de Universiteit Gent (1978) proefde hij even van de academische wereld: Klein werkte twaalf maanden als assistent in het labo houttechnologie en ecologie van de Gentse universiteit. Na zijn legerdienst stapte hij over naar de privé-sector. Op het bedrijf van zijn vader - Neon K, een Brusselse kmo gespecialiseerd in lichtreclame - stond Klein gedurende vijf jaar in voor de productie én de relatie met de klanten. Net op het ogenblik waarop hij klaarstond om de fakkel over te nemen, koos hij evenwel opnieuw voor de ecologie. In 1986 vroeg Luc Beernaert, toentertijd directeur van het Vlaams Economisch Verbond ( VEV), hem als adviseur voor Energik, één van de vijf technologiegroepen die de werkgeversorganisatie had opgezet in het kader van de Derde Industriële Revolutie Vlaanderen ( Dirv). Aanvankelijk legde Klein, vader van twee kinderen, zich toe op rationeel energiegebruik. Langzaam breidden de activiteiten van Energik zich uit naar de milieusector, Klein zelf klom op tot directeur. In 1989 stapte Claude Klein over naar het VEV. Hij bouwde er de afdeling milieu uit tot een volwaardige cel met drie voltijdse medewerkers. Als adjunct-directeur van de studiedienst raakte hij ook nauw betrokken bij de voorbereiding van het eerste Milieu- en Natuur ( Mina)-plan van toenmalig minister van Leefmilieu Theo Kelchtermans (CVP). Bij de opstelling van de Vlaamse milieudecreten - Vlarem I en Vlarem II - wist hij de negatieve gevolgen van de ontwerpteksten voor het bedrijfsleven gedeeltelijk om te buigen. Het werd hem in de Mina-raad, waar hij de werkgevers vertegenwoordige, niet altijd in dank afgenomen. Bij de FCN staat Klein voor een nieuwe uitdaging. Hij zal zich voortaan niet meer concentreren op beleidsadviezen, wél op de concrete ondersteuning van de leden in milieuzaken. Hiervoor beschikt de directeur over een ploeg van tien medewerkers. Klein, die in Sint-Amands woont, heeft vooral een coördinerende taak, in nauwe samenwerking met de regionale zusterorganisaties van de chemiesector: Sirev (Vlaanderen), Bruchem (Brussel) en Walchim (Wallonië), inclusief de beroepssecties (zoals Fechiplast). De nijpendste dossiers zijn de opstart van Valipack (de nieuwe organisatie voor de verwerking van het bedrijfsmatig verpakkingsafval) en de implementatie van responsable care-codes in de Belgische chemiebedrijven.