Wat is handel met voorkennis?

Het verkopen of aankopen van aandelen van een genoteerd bedrijf op basis van nauwkeurige en koersgevoelige informatie die nog niet publiek is. Niemand die met dat dossier te maken heeft, mag aandelen van het bedrijf kopen of verkopen, noch anderen aanraden dat te doen, noch de informatie bewust of onbewust verspreiden.
...

Het verkopen of aankopen van aandelen van een genoteerd bedrijf op basis van nauwkeurige en koersgevoelige informatie die nog niet publiek is. Niemand die met dat dossier te maken heeft, mag aandelen van het bedrijf kopen of verkopen, noch anderen aanraden dat te doen, noch de informatie bewust of onbewust verspreiden. Het verbod geldt voor bestuurders, directieleden en medewerkers, en ook voor mensen buiten het bedrijf die bevoorrechte informatie hebben: accountants, advocaten, raadgevers, journalisten en - denk aan Fortis - politici en hun kabinetsleden. Het kan gaan om honderden personen. Absoluut niet. Hij moet zwijgen over wat hij verneemt bij Fortis. Degenen die dergelijke informatie ontvangen, mogen er overigens ook geen gebruik van maken. Op de inbreuk staat een gevangenisstraf van drie maanden tot een jaar en een boete van 275 tot 55.000 euro. De boete kan drie keer het vermogensvoordeel zijn dat de pleger door de bewuste transactie heeft genoten. Tot nog toe is er een bekend. In november 2008 werd een Fortis-medewerker veroordeeld tot drie maanden en 100.000 euro boete. Minder dan 10 procent van de dossiers die de CBFA aan het parket meldt, leidt tot vervolging. Het parket sloot wel dadingen af met verdachten. Het parket moet (in tegenstelling tot de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen) een oorzakelijk verband bewijzen tussen de informatie waarover iemand beschikt en het feit dat die persoon - enkel op basis van die informatie - aandelen koopt of verkoopt. Een voorbeeld is het dossier Thierry S., waarbij de echtgenoot van een bestuurder van Bekaert handelde in aandelen van dat bedrijf aan de vooravond van een belangrijke beslissing. Het parket haalde in eerste aanleg gelijk met de thesis dat wie de kans heeft aan informatie te geraken en effectief tot de aan- of verkoop overgaat, een misdrijf pleegt. Het hof van beroep oordeelde dat men ervan uit moet gaan dat mensen zich houden aan hun deontologie. Het dossier kreeg vrij snel een strafrechtelijk gevolg. Dat kan erop wijzen dat het parket sterke bewijzen heeft. De Gentse advocaat Jos Mertens (Mertens & De Paepe), die Thiery S. verdedigde, kan het zich moeilijk voorstellen. "Luc Vansteenkiste moet toch weten dat hij de voor de hand liggende link is tussen Fortis en Bois Sauvage. Zo'n verstandige man kan er vrijwel zeker van zijn dat er een onderzoek volgt bij een verdachte verkoop. Het parket moet al over een smoking gun beschikken eer het een dossier hard kan maken." Door Hans BrockmansMinder dan 10 procent van de dossiers die de CBFA aan het parket meldt, leidt tot vervolging. Het parket sloot wel dadingen af met verdachten van handel met voorkennis.