Ik ben waarschijnlijk een van de laatsten om u het beste voor 2011 te wensen. Maar wat is dat juist, 'het beste'? We wensen elkaar vooral een goede gezondheid. En dat is nog zo dwaas niet, want gezondheid is iets dat we veel minder in de hand hebben dan we wel denken. We kunnen hoogstens de echt ongezonde dingen vermijden. Juist, die twee pakjes sigaretten per dag en die halve fles porto per avond zijn niet echt bevorderend voor uw gezondheid.
...

Ik ben waarschijnlijk een van de laatsten om u het beste voor 2011 te wensen. Maar wat is dat juist, 'het beste'? We wensen elkaar vooral een goede gezondheid. En dat is nog zo dwaas niet, want gezondheid is iets dat we veel minder in de hand hebben dan we wel denken. We kunnen hoogstens de echt ongezonde dingen vermijden. Juist, die twee pakjes sigaretten per dag en die halve fles porto per avond zijn niet echt bevorderend voor uw gezondheid. Maar gezondheidsadviezen zijn helaas niet erg verschillend van managementadviezen. Het is veel gemakkelijker aan te bevelen wat je zeker moet vermijden dan aan te bevelen wat je wel moet doen. Tenzij u natuurlijk liever de gezondheidsgoeroes gelooft die zonder veel betrouwbare studies u doen denken dat vitamines/antioxidantia/voldoende vlees/broccoli/chocolade/rode wijn echt goed zijn voor uw gezondheid. Het is vreemd hoe weinig wensen er zijn over werk. Moge je baas dit jaar wat redelijker zijn. Mogen de doelstellingen dit jaar wat minder uitdagend zijn. Moge je netwerk niet platvallen op het verkeerde moment. Mogen de budgetten wat ruimer zijn. Moge er spontaan wat meer tijd zijn voor zinvolle dingen. Mogen er geen nieuwe kwaliteitsproblemen opduiken. Moge je vervloekte collega eindelijk ontslag nemen. Mogen de aandeelhouders wat minder hebberig zijn. Ik vind dit voor velen onder ons zeer zinvolle wensen, en ik wens ze u dan ook van ganser harte toe. Dat ik daarbij een van de weinigen ben die u zoiets wenst, neem ik er graag bij. Mijn nieuwjaarswensen slaan dus op uw gezondheid (het allerbelangrijkste) en uw werk. In dat laatste voel ik mij voldoende competent, mijn gezondheidstips zijn gedeeltelijk gebaseerd op een boek ( Dance with Chance) van drie deskundigen in omgaan met onzekerheid: - Zorg voor voldoende overgewicht, maar vermijd echte zwaarlijvigheid. - Als u gezondheidsproblemen ervaart, wacht beter een tijdje. De meeste symptomen gaan vanzelf over. - Geloof niet alles wat in de krant staat, maar ook niet alles wat de dokter u vertelt. - Als u dan toch gelooft, geloof dan met volle overtuiging in de pillen die u slikt. Placebo's werken in vele gevallen even goed als de geteste medicijn. Het geloof is vaak belangrijker dan de zogenaamde werkzame stof. - Vermijd zo veel mogelijk screenings. Screenings geven zeer veel valse alarmen, zijn vaak niet geheel risicoloos en veroorzaken vaak meer leed dan ze voorkomen. Laat u dus alleen screenen indien u echt tot een duidelijk omschreven doelgroep behoort (en vrouw boven de vijftig is géén welomschreven doelgroep). - Blijf weg van ziekenhuizen, tenzij er echt geen alternatief is. Ziekenhuizen veroorzaken veel meer ziektes en problemen dan u wel beseft en zeker meer dan men u wil vertellen.- Vermijd de alternatieve geneeskunde. Er is geen enkel bewezen effect (behalve uiteraard placebo). Alternatieve geneeskunde is dus geen zinvol alternatief voor een ziekenhuis. Vertaald naar de wereld van het management klinkt het dan als volgt: - Let op voor alle managementsystemen waar u alle vet hebt weggesneden. U heeft dan geen enkele speling meer.- Maak u niet te druk in tijdelijke ongemakken. De meeste problemen gaan vanzelf weer weg. .- Geloof alles wat in Trends staat. - Als u in een managementsysteem echt gelooft, ga er dan voor. - Vermijd alle niet-doelgerichte screenings van bedrijfsculturen, persoonlijkheden, kernbekwaamheden. Doe alleen een screening indien u een duidelijk omschreven probleem hebt (zeer hoog absenteïsme, laag rendement, enzovoort). - Blijf weg van managementconsultants, tenzij u zeer goed weet wat u hen zult vragen. Ga nooit naar een managementconsultant met een vage klacht. Zij zullen u anders zeggen: u beseft nog niet dat u een probleem heeft, maar wij hebben er al wel een prachtige oplossing voor. - Vermijd alle managementgoeroes met hun managementwondermiddelen, hoerakreten en toverformules. Managementsucces is zelden meer dan een combinatie van goed weten waarover je spreekt, heel hard werken, zeer veel discipline en de nodige dosis geluk. Managementgoeroes helpen hierbij zeer zelden. MARC BUELENS Partner-hoogleraar management aan de Vlerick Leuven Gent Management School